navbar-background

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εθνικές Εκλογές 2019

Εθνικές Εκλογές 2019

14 Jun 2019 | 00:34

Από το Γραφείο Τύπου της Πατριωτικής Ριζοσπαστικής Ένωσης, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
 
"Μετά τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών εκλογών της 26ης Μαΐου και την προκήρυξη πρόωρων εθνικών εκλογών για την 7η Ιουλίου, η ΠΑΤΡΙΕ ανέλαβε μαζί με άλλους φορείς και μεμονωμένα πρόσωπα την πρωτοβουλία για την συνένωση των πολιτικών φορέων του λεγόμενου πατριωτικού χώρου οι οποίοι είχαν καταγράψει το ποσοστό τους ή και φορείς οι οποίοι απείχαν από τις τελευταίες εκλογές.
 
Μέσα σε διάστημα περίπου δέκα ημερών, πραγματοποιήθηκαν τρεις συναντήσεις. Στην πρώτη συνάντηση η οποία ήταν και άτυπη καθόσον ο ΛΑ.Ο.Σ. και η Ελεύθερη Πατρίδα θα συγκαλούσαν τα κεντρικά τους όργανα σε μεταγενέστερο χρόνο, προσήλθαν η ΠΑΤ.ΡΙ.Ε., η Νέα Δεξιά, ο Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας, ο ΛΑ.Ο.Σ. και η Δημιουργία Ξανά (Τζήμερος). Σε αυτή τη συνάντηση τονίστηκε το γεγονός της αναγκαιότητας της σύγκλισης δυνάμεων στη λογική μιας εκλογικής συνεργασίας με αρχηγό κοινής αποδοχής (ο οποίος δεν θα είναι κομματικό στέλεχος), αναγνωρισιμότητας και εγνωσμένης αξίας.


Στη δεύτερη συνάντηση προσήλθαν όλοι οι προαναφερόμενοι (πλην Τζήμερου) και επιπλέον η Ελεύθερη Πατρίδα, το Εθνικό Μέτωπο, το κίνημα Δικαιοσύνης (Ιωάννης Σακκάς). Σε αυτή τη συνάντηση οι Κρανιδιώτης, Συναδινός και Αλικάκος δήλωσαν την πρόθεση συμμετοχής τους σε ενωτικό σχήμα χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Η Ελεύθερη Πατρίδα δια του εκπροσώπου της έθεσε βέτο τόσο επί του διαδικαστικού, όσο και για τον φερόμενο (σύμφωνα με δημοσίευμα εφημερίδας) ως προτεινόμενο αρχηγό κοινής αποδοχής κ. Γεώργιο Τάτσιο (τέως πρόεδρο της ΠΟΠΣΜ). Επιπλέον απαίτησε με έκδηλα άσχημο τρόπο,  την μη συμμετοχή μεμονωμένων προσώπων (πχ. Βασίλης Καπερνάρος) με το σκεπτικό ότι η συμμετοχή τους αποτελούσε απειλή μη εκλογής των δικών τους υποψηφίων. Το Εθνικό Μέτωπο ζήτησε περισσότερο χρόνο για να συγκαλέσει τα όργανά του και το Κίνημα Δικαιοσύνης δήλωσε ότι θα κρίνει την συμμετοχή του ανάλογα με τα αποτελέσματα της προσπάθειας συνένωσης.


Στην τρίτη και τελευταία συνάντηση μετείχαν η ΠΑΤ.ΡΙ.Ε., ο ΛΑ.Ο.Σ., η Νέα Δεξιά και ο Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας. Σε αυτή τη συνάντηση ο εκπρόσωπος του ΛΑ.Ο.Σ. κ. Σαλαβράκος δήλωσε ότι τα ποσοστά των φορέων που τελικά συμφωνούσαν σε μια άνευ όρων και προϋποθέσεων ένωση για κοινή εκλογική κάθοδο δεν επαρκούν για μια αισιόδοξη πρόβλεψη και πρότεινε την επαφή με τον κ. Νότη Μαριά για να του προταθεί να συμμετάσχει. Τελικά ο κ. Μαριάς αρνήθηκε την εμπλοκή του στο εγχείρημα.


Να σημειωθεί ότι σε αυτή την προσπάθεια έγιναν πολλές επαφές και μεμονωμένες συναντήσεις με εκπροσώπους και άλλων φορέων και κινημάτων οι οποίες όμως δεν κατέληξαν σε χειροπιαστές αποφάσεις.


Τα αποτελέσματα όλων των παραπάνω είναι ότι υπήρξε σύμπλευση και όσμωση μεταξύ ΠΑΤΡΙΕ και Νέας Δεξιάς, με σαφή προσανατολισμό για μελλοντικές εξελίξεις. Όμως κάποιες δυνάμεις κρίθηκαν ετεροβαρείς και κατώτερες των περιστάσεων, όταν βάζουν όρους και προϋποθέσεις που αποτελούσαν τροχοπέδη κάθε ενωτικής προσπάθειας κατά το παρελθόν και σαφώς την περίοδο προ των εκλογών.


Κατόπιν των παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψιν ότι, με το πέρας των συνομιλιών και όσων παρέμειναν, δεν υπήρχε επαρκής χρόνος για τη σύγκλιση δυνάμεων και προσώπων, δεν υφίσταται έλεγχος τινών ΜΜΕ για την ολόπλευρη και έγκυρη ενημέρωση, δεν υπήρξε η απαιτούμενη οικονομική στήριξη και τέλος λόγω του κλίματος πόλωσης που προωθούν τα μεγάλα κόμματα για να συσπειρώσουν τους οπαδούς τους, το Πολιτικό Συμβούλιο της ΠΑΤ.ΡΙ.Ε. με προεδρεύοντα το Στρατηγό Ελευθέριο Συναδινό αποφάσισε την μη συμμετοχή στις επικείμενες εθνικές εκλογές. Η ΠΑΤΡΙΕ δεν μπορεί να προτρέψει τα μέλη και υποστηρικτές να απέχουν ούτε μπορεί να πιέσει προς αυτή την κατεύθυνση. Προτρέπει  όσα μέλη ψηφίσουν να το πράξουν κατά συνείδηση, αναλογιζόμενοι τις αρχές, ιδέες και τα προγράμματα μας."