navbar-background

Η ΙΔΕΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


Υγεια
22 Jun 2018 | 22:28

Σύμφωνα με το καταστατικό του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας ‘’Υγεία είναι η κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι μόνον η απουσία ασθενείας ή αναπηρίας’’. Το αγαθό της υγείας αναγνωρίζεται ως θεμελιώδες ατομικό δικαίωμα και αποτελεί έναν από τους κυριότερους παράγοντες κοινωνικοοικονομικής προόδου. Επομένως σε ένα αξιόπιστο σύστημα υγείας πρέπει να υπάρχει ισότητα στην πρόσβαση στις δομές υγείας, αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα.

Οι υπηρεσίες υγείας είναι οργανωμένες σε τρία βασικά επίπεδα περιθάλψεως : πρωτοβάθμια – δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια παροχή υπηρεσιών.

Η πολιτική υγείας στην Ελλάδα αναπτύχθηκε σταδιακά στον χρόνο, χωρίς όμως σοβαρό σχεδιασμό και στόχους, με αποτέλεσμα το υπάρχον σύστημα υγείας να νοσεί σοβαρά. Διανύουμε το τέλος της δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα και ο Έλληνας πολίτης ταλαιπωρείται στην κάθε του επαφή με το σύστημα υγείας. Η υποχρηματοδότηση (ιδιαίτερα στα χρόνια των μνημονίων) μαζί με τις προϋπάρχουσες χρόνιες παθογένειες, έχουν οδηγήσει σε μία προβληματική λειτουργία του συστήματος υγείας με άμεσες επιπτώσεις στην υγεία του ελληνικού πληθυσμού και ιδιαίτερα των φτωχότερων κοινωνικά και οικονομικά στρωμάτων.

Για την αντιμετώπιση αυτής της καταστάσεως είναι απαραίτητο να τεθούν μεσοπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι στα πλαίσια μίας εθνικής πολιτικής υγείας με την αναδιάρθρωση του ΕΣΥ και την ενίσχυση χρηματοδοτήσεως του συστήματος υγείας.

 

Μέτρα

- Διαμόρφωση κεντρικού οργάνου σχεδιασμού, συντονισμού, ελέγχου και αξιολογήσεως.
- Αύξηση ποσοστού Α.Ε.Π. για την υγεία στα πλαίσια του μέσου όρου της Ε.Ε. και του Ο.Ο.Σ.Α..
- Ορθολογική κατανομή των πόρων με παραγωγή αποδοτικών υπηρεσιών υγείας.
- Προσανατολισμός της πολιτικής Υγείας προς την Π.Φ.Υ. / πρόληψη – εξασφάλιση της συνέχειας της φροντίδας των ασθενών – ελεύθερη επιλογή ιατρού από την πλευρά των πολιτών.
- Μεταρρύθμιση – αναβάθμιση Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
- Οικογενειακός ιατρός : εφαρμογή του θεσμού ως δικαίωμα του πολίτου και όχι ως υποχρέωση. Σαφής ο ρόλος του ως συμβούλου υγείας του κάθε πολίτη, τηρώντας τον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας και δίνοντας συμβουλές στα πλαίσια προλήψεως και περιοδικών ελέγχων.
- Συνεργασία με Πανελλ. Ιατρικό Σύλλογο, λοιπούς φορείς επαγγελματιών υγείας και επίσημους συλλόγους ασθενών.
- Επικαιροποίηση – συμπλήρωση Υγειονομικού Χάρτη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.
- Ιατρική και Νοσοκομειακή περίθαλψη στους ανασφάλιστους υπό προϋποθέσεις.
- Ολοκληρωμένες πολιτικές για τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (ευάλωτες και ειδικές ομάδες).
- Ενίσχυση υποδομών σε ακριτικά νησιά και περιοχές με γεωγραφικές ιδιαιτερότητες.
- Προώθηση τηλεϊατρικής εφαρμογής (δορυφορική και ενσύρματη διασύνδεση).
- Ηλεκτρονική διασύνδεση όλων των δομών υγείας (δημοσίων και ιδιωτικών).
- Συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και τους Ο.Τ.Α. στον ευρύτερο σχεδιασμό για την υγεία.
- Ιατρικός τουρισμός : χάραξη ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής και δράσεις με στόχο ο συγκεκριμένος τομέας να συμβάλλει στην τόνωση της εθνικής οικονομίας.
- Τομέας φαρμάκου : ισχυρή ελληνική φαρμακοβιομηχανία, πρόσβαση όλων στα καινοτόμα φάρμακα, αναδιάρθρωση ποσοστών συμμετοχής ασθενών στην φαρμακευτική δαπάνη.

Ο χώρος της Υγείας απαιτεί άμεσα λύσεις με σκοπό να σταματήσουν οι πειραματισμοί και να χαραχθούν προτεραιότητες. Είναι απαραίτητος ο λεπτομερής οικονομοτεχνικός σχεδιασμός και η τήρηση αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων. Σε αυτή την δύσκολη δημοσιονομική συγκυρία πρέπει στο κέντρο του συστήματος υγείας να είναι ο πολίτης, ο ασθενής, ο άνθρωπος που χρήζει ιδιαίτερης υγειονομικής φροντίδας. Σύστημα υγείας χωρίς ιατρούς δεν γίνεται. Οι προτεινόμενοι άξονες απαιτούν σταθερή πολιτική βούληση, υπεύθυνη τεκμηρίωση και συναίνεση από τους επαγγελματίες υγείας και τον πληθυσμό, ώστε να διασφαλισθεί η διαχρονική ανθεκτικότητά τους και το Σύστημα Υγείας να υποστηρίζει την Υγεία, το πολυτιμότερο αγαθό για τον άνθρωπο.

 
Σωματα ΑσφαλειαΣ
22 Jun 2018 | 22:20
ΓΕΝΙΚΑ / ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο παρατηρείται, όσων αφορά στην Δημόσια τάξη και την Εθνική Ασφάλεια είναι η παντελής έλλειψη πολιτικής και θεσμικής κάλυψης απέναντι στα Σώματα Ασφαλείας.


Αναφερόμαστε, καταρχάς, στην απροθυμία των πολιτικών ηγεσιών να επιβάλουν τον νόμο όταν αυτό ενέχει πολιτικό κόστος, δηλαδή να κάνουν το αυτονόητο και αυτό ακριβώς για το οποίο τους πληρώνει ο Ελληνικός λαός. Οι απειλές προς τους άνδρες των σωμάτων ασφαλείας που αφορούν τόσο την σωματική τους ακεραιότητα, όσο και αυτή καθ’ αυτή την εργασία τους είναι ανεπίτρεπτες.

 

Θα πρέπει να γίνει σαφές στην ελληνική πολιτεία αλλά και στην κοινωνία ότι τα Σώματα Ασφαλείας, είναι οι θεματοφύλακες του ΝΟΜΟΥ κάτω από τον οποίο είμαστε ΟΛΟΙ υποκείμενοι και ότι αυτό είναι ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟ. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να υποβαθμίζει, να υποσκάπτει και γενικά να εμπλέκεται στην λειτουργία του κορυφαίου αυτού θεσμού της πολιτείας.

 

Πρέπει πλέον να εκλείψουν τα άπειρα θεσμικά παραθυράκια που βοηθούν τους συλληφθέντες να ξαναβγαίνουν ανενόχλητοι στους δρόμους παρά την προσπάθεια της Αστυνομίας για την σύλληψη τους και θα πρέπει να εστιάσουμε στη δυσκολία στοιχειοθέτησης του εγκλήματος. Ο Αστυνομικός καλείται σήμερα να λειτουργήσει ως απρόσωπος εκφραστής ενός μηχανισμού, μέσα από συλλογικές διαδικασίες που δεν στηρίζονται στη συνεργασία Αστυνομίας και κοινωνίας. Ο απόλυτος δε σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ατομικές ελευθερίες, δίνεται κατά αποκλειστικότητα στους αλλοδαπούς και εγκληματίες.


Συγκεκριμένη δυσκολία αποτελεί το άρθρο 3 του Ν. 3169/03 που ρυθμίζει τη δυνατότητα χρήσης πυροβόλων όπλων από αστυνομικούς κατά τέτοιο τρόπο που, ουσιαστικώς, ο αστυνομικός δε μπορεί να γνωρίζει με σαφήνεια πότε μπορεί να κάνει χρήση όπλου. Στην πραγματικότητα, οι διατυπώσεις του νόμου, που υποχρεώνουν τον αστυνομικό να ελέγχει τη δυνατότητα χρήσης ηπιότερων μέσων, να προειδοποιεί για τη χρήση όπλου παρέχοντας μάλιστα επαρκή χρόνο ανταπόκρισης στον ύποπτο κ.α. καθιστούν τους αστυνομικούς εύκολο στόχο τρομοκρατών και λοιπών εγκληματιών του ποινικού δικαίου, οι οποίοι πάντα γνωρίζουν ότι δύνανται να πυροβολούν αστυνομικούς εκ του ασφαλούς. Τα συνεχή περιστατικά δολοφονιών αστυνομικών από εγκληματίες καθιστούν απαραίτητο να τροποποιηθεί πλήρως ο Ν. 3169/03 και να δοθεί δυνατότητα στους αστυνομικούς να κάνουν χρήση πυροβόλου όπλου, χωρίς να συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις, στα πλαίσια της δίωξης του εγκλήματος.

 


ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σώματα Ασφαλείας / Σχέδια Νόμου

- Χαρακτηρισμός του επαγγέλματος, των ανδρών των Σωμάτων Ασφαλείας ως επικίνδυνο.
- Υποχρεωτική θητεία όλων των αποφοίτων των Ακαδημιών των Σωμάτων Ασφαλείας, τουλάχιστον επί 15 έτη σε μάχιμες θέσεις στις ειδικές μονάδες του σώματος που υπηρετούν, χωρίς καμία εξαίρεση. Απαραίτητη η άριστη φυσική κατάσταση. Δυνατότητα παραμονής σε εργασίες γραφείου, μόνο των ανδρών που έχουν υποστεί ατύχημα ή τραυματισμό εν ώρα υπηρεσίας.
- Αναβάθμιση του ρόλου της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων και στελέχωση της με εισαγγελείς. Ο εισαγγελέας, της Διευθύνσεως Εσωτερικών υποθέσεων, θα είναι σύμφωνα με τον νόμο αρμόδιος για την παραπομπή ή όχι στη δικαιοσύνη των ανδρών των Σωμάτων Ασφαλείας μετά από την εξέταση των πειθαρχικών παραπτωμάτων τους.
- Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα προβλέπει ποινή κάθειρξης τουλάχιστον πέντε ετών (κακούργημα), χωρίς  δικαίωμα έφεσης, εξαγοράς ή αναστολής σε περίπτωση προβολής βίντεο ή φωτογραφιών ή στοιχείων, στα ΜΜΕ και στα Social Media, που εκθέτουν και στοχοποιούν άνδρες των Σωμάτων Ασφαλείας.
- Δυνατότητα χρήσης όπλων ηλεκτροσόκ (τέιζερ), από τους Άνδρες των Σωμάτων Ασφαλείας
- Υποχρεωτική χρήση κάμερας, τόσο στα περιπολικά και στις μηχανές, όσο και επισυναπτόμενες στις στολές των ανδρών των Σωμάτων Ασφαλείας, έτσι ώστε τα βίντεο να λαμβάνονται ως τεκμήριο στο δικαστήριο.΄
- Υποχρεωτική σύνταξη γραπτής αναφοράς με ηλεκτρονικά μέσα, μετά από κάθε συμβάν, από όλους τους συμμετέχοντες άνδρες των σωμάτων ασφαλείας και αυτόματη καταχώρηση στον φάκελο του εκάστοτε.
- Μεταφορά του Λιμενικού στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Εθνικής Ασφάλειας.
- Δημιουργία Πανεπιστιμιακής Αστυνομίας και θεσμική επανεξέταση του πανεπιστιμιακού ασύλου, ως ελεύθερη διακίνηση ιδεών και γνώσεων.
- Απεμπλοκή από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού και δημιουργία Μετοχικού Ταμείου κατά αποκλειστικότητα για τα Σώματα Ασφαλείας.

 Σώματα Ασφαλείας / Σπουδές - Εκπαίδευση


- Αλλαγή του νόμου που ορίζει τον τρόπο εισαγωγής των ενδιαφερομένων, στις Σχολές των Σωμάτων Ασφαλείας. Απευθείας κατατακτήριες εξετάσεις στην Σχολή του ενδιαφέροντος τους, μόνο από τα Γενικά Λύκεια.
- Δημιουργία Στρατιωτικών Λυκείων, στα οποία οι μαθητές θα διαμένουν και θα σιτίζονται εντός. Από τα Στρατιωτικά λύκεια θα μπορούν, πέρα από τις στρατιωτικές σχολές, να εισάγονται άνευ εξετάσεων οι μαθητές, σε όλες τις Σχολές των Σωμάτων Ασφαλείας.
- Αναβάθμιση όλων των Ακαδημιών των Σωμάτων ασφαλείας σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα, τετραετούς φοίτησης. Μετά την αποφοίτηση τους να έχουν το δικαίωμα συμμετοχής σε μεταπτυχιακές σπουδές ή μέσω της καθιερωμένης διαδικασίας να μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις σε Πανεπιστημιακές σχολές του ενδιαφέροντος τους για τις κατατακτήριες. Μέσω των κατατακτηρίων, θα μπορούν να εισαχθούν σε τμήματα του ενδιαφέροντός τους χωρίς να περάσουν ξανά από τη διαδικασία εξετάσεων. Η κατάταξη των πτυχιούχων θα πραγματοποιείται είτε μέσω εξετάσεων είτε με το βαθμό πτυχίου.
- Βαθμολογικά αλλά και μισθολογικά κίνητρα για κατάκτηση Μεταπτυχιακού Πτυχίου Σπουδών.
- Ενιαία εκπαίδευση, όλων των σπουδαστών των Ακαδημιών των Σωμάτων Ασφαλείας  κατά το πρώτο έτος, στο κέντρο εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων.
- Εισαγωγή με ειδικές εξετάσεις και κριτήρια, στο δεύτερο έτος, στις Σχολές των Σωμάτων Ασφαλείας, όλων των εφέδρων Ειδικών Δυνάμεων, μέχρι της ηλικίας των 26 ετών.
- Εισαγωγή χωρίς εξετάσεις, στο πρώτο έτος, στις Σχολές Σωμάτων Ασφαλείας, πρωταθλητών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, σε συναφή αθλήματα με το αντικείμενο των Ακαδημιών των Σωμάτων Ασφαλείας, όπως πολεμικών τεχνών, αγώνων αυτοκινήτου και μηχανών, σκοποβολής, στίβου κ.α
- Δια βίου εκπαίδευση
- Επανεκκίνηση της συνεργασίας με εκπαιδευτικά ιδρύματα και υπηρεσίες της αλλοδαπής και υπογραφή μνημονίων συνεργασίας με αυτά.
- Νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να συμμετέχουν τα Σώματα Ασφαλείας, σε σχολεία των ΕΔ.
- Συνεκπαίδευση με μονάδες των ΕΔ και των ΣΑ σε συναφή με την αποστολή των Σωμάτων Ασφαλείας, αντικείμενα.

 


Σώματα Ασφαλείας / Υπηρεσία, Μισθολογικό, Συνταξιοδοτικό, Κρίσεις


- Σύνδεση του μισθολογίου του Σώματος Δικαστικών, με των Ανδρών των Σωμάτων Ασφαλείας
- Ειδικά επιδόματα κατά αποκλειστικότητα για τις μάχιμες θέσεις.
- Επαναφορά των υπερωριών.
- Συγχώνευση Διευθύνσεων και μείωση της γραφειοκρατίας. Ψηφιοποίηση όλων των εγγράφων και ηλεκτρονικοποίηση όλων των διαδικασιών.
- Υπηρεσιακός ψυχιατρικός έλεγχος, έλεγχος για ναρκωτικά και αναβολικά κάθε εξάμηνο υποχρεωτικά.
- Ενιαία κριτήρια μεταθέσεων
- Διενέργεια κρίσεων με ηλεκτρονική μορφή από ανεξάρτητη αρχή, με ενιαία κριτήρια προαγωγών.


Κριτήρια Προαγωγών


1. Η βαρύτητα των Μονάδων και των θέσεων στις οποίες υπηρέτησαν την τελευταία πενταετία και η συμμετοχή τους στην εξιχνίαση εγκλημάτων.
2. Ο χρόνος υπηρεσιακής − διοικητικής εμπειρίας, υπολογιζόμενος σε μήνες, όπως ακολούθως:
   α. Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση ευθύνης.
   β. Ο χρόνος συμμετοχής σε επιχειρήσεις.
   γ. Ο χρόνος υπηρεσίας σε Διεθνείς Οργανισμούς.
   δ. Ο υπόλοιπος χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας. 
   ε. Η βαθμολογία της υπηρεσιακής αξιολόγησης από την τελευταία προαγωγή.
3. Επικουρικά λαμβάνονται υπόψη και τα παρακάτω κριτήρια:
   α. Η μονάδα ή η ειδικότητά τους.
   β. Τα επαγγελματικά και τεχνικά τους προσόντα, όπως παρακάτω:
       i. Ο βαθμός αποφοίτησης από παραγωγική σχολή των Σωμάτων Ασφαλείας.
      ii. Ο βαθμός άλλου τίτλου σπουδών εφόσον είναι της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με το βασικό τίτλο σπουδών.
     iii. Το διδακτορικό δίπλωμα σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της υπηρεσίας.
     iv. Το διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο.
      v. Ο μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της υπηρεσίας.
     vi. Ο μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε άλλο γνωστικό αντικείμενο.
    vii. Ο βαθμός αποφοίτησης από Σχολεία των Σωμάτων Ασφαλείας.
   viii. Το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας, σε βαθμό άριστο, πολύ καλό και καλό, βαθμολογούμενης αντιστοίχως.
    γ.  Ειδικές δραστηριότητες, ως εξής:
        i. Συγγραφικό έργο (άρθρα, μελέτες) που σχετίζεται με το αντικείμενο της υπηρεσίας.
       ii. Εισηγήσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια, ημερίδες κ.λπ. συναφείς με το αντικείμενο της υπηρεσίας.
      iii. Συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, ουσιαστικού περιεχομένου, Διοικητικά Συμβούλια και λοιπά όργανα διοίκησης νομικών προσώπων.
      iv. Ηθικές αμοιβές.
- Εξομοίωση όλων των ανδρών των Σωμάτων Ασφαλείας ως ανακριτικούς μετά από την απαραίτητη εκπαίδευση.
- Επαναξιολόγηση όλου του ανθρώπινου δυναμικού των Σωμάτων Ασφαλείας.
- Απόδοση παρασήμων και μεταλλείων μόνο επ’ ανδραγαθία και κατά αποκλειστικότητα στα άτομα τα οποία μετέχουν στις επιχειρήσεις. Δημιουργία σημάτων (badges) ευφήμου μνείας.

 Σώματα Ασφαλείας / Παροχές 

- Δημιουργία κοιτώνων και λεσχών σίτισης για τη διευκόλυνση όλων των ανδρών των Σωμάτων Ασφαλείας που υπηρετούν μακριά από τις εστίες τους.
- Δημιουργία νοσοκομείου όλων των ειδικοτήτων αποκλειστικά για τα σώματα ασφαλείας και τις οικογένειες τους.
- Παροχή δωρεάν υλικοτεχνικού εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας.
- Ανανέωση του στόλου των Σωμάτων Ασφαλείας είτε με τη μορφή leasing, είτε με τη μορφή προμήθειας από κατασχέσεις, ΟΔΔΥ ή δωρεών.
- Θεσμοθέτηση ειδικών υποτροφιών για εκμάθηση ξένων γλωσσών, πανεπιστημιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές για τα αριστούχα τέκνα των ανδρών των Σωμάτων Ασφαλείας.
- Όσων αφορά στους πεσόντες στο καθήκον, είτε εργάζεται είτε όχι ο/η σύζυγος – σύντροφος, εφόσον υπάρχουν τέκνα, να δικαιούται ως σύνταξη, τον πλήρη μισθό του θανόντα / της θανούσης και μηνιαίο επίδομα 300 ευρώ ανά παιδί, μέχρι την ενηλικίωση τους ή εφόσον σπουδάζουν, μέχρι το τέλος των σπουδών τους.
- Δικαίωμα εισόδου, άνευ εξετάσεων στις Σχολές των Σωμάτων Ασφαλείας για όλα τα τέκνα του αποθανόντα / της αποθανούσης.
- Δημιουργία Παιδικών Σταθμών.

 


Σώματα Ασφαλείας / Κοινωνία 

 

- Εισαγωγή στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, της ενημέρωσης αλλά και της  κοινωνικής αγωγής για θέματα που αφορούν στα Σώματα Ασφαλείας. Η ενημέρωση αυτή θα στοχεύει στην προβολή του έργου τους, της αναγκαιότητας τους, θα προάγει την αναβάθμιση του ρόλου τους στην κοινωνία, θα απενοχοποιεί την σημερινή εικόνα τους και θα φέρνει τα παιδιά πιο κοντά ενισχύοντας τον σεβασμό που πρέπει να έχουν απέναντι στους άνδρες των Σωμάτων Ασφαλείας. 
- Θεσμοθέτηση Σεμιναρίων Επαγγελματικού Προσανατολισμού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση από εξειδικευμένα Στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας, προκειμένου να προβάλλουν την αναγκαιότητα των συγκεκριμένων επαγγελμάτων, να προωθήσουν την εξοικείωση των μαθητών με τα Σώματα Ασφαλείας  και να απενοχοποιήσουν την εικόνα τους στην κοινωνία, που συστηματικά και μεθοδικά, έχει κατακρημνιστεί κυρίως από τα μέσα ΜΜΕ.
- Θεσμοθέτηση της Ημέρας του Αστυνομικού, του Πυροσβέστη και του Λιμενικού. Προβολή των δεξιοτήτων τους αλλά και του δυναμικού τους σε δημόσια επίδειξη με τη συμμετοχή σχολείων, συλλόγων και άλλων κυττάρων της κοινωνίας. Προβολή των μέσων με τα οποία εξασφαλίζουν τη δημόσια ειρήνη, ευταξία, την απρόσκοπτη κοινωνικής διαβίωσης των πολιτών, την πρόληψη - καταστολή του εγκλήματος , την προστασία του Κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος, στα πλαίσια της συνταγματικής τάξης, που περιλαμβάνει την άσκηση της δημόσιας και Εθνικής ασφάλειας.
- Υπαγωγή της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Εθνικής Ασφάλειας.
- Δημιουργία ενιαίου τηλεφωνικού κέντρου βοήθειας αλλά και κέντρου επιχειρήσεων  για όλα τα σώματα Ασφαλείας.
- Θεσμοθέτηση μητρώου συλλόγων φίλων των Σωμάτων Ασφαλείας. Ενδελεχής έλεγχος των δράσεων τους.
- Δημιουργία ειδικής εκπομπής στην τηλεόραση για τα Σώματα Ασφαλείας η οποία θα προωθεί τη δημόσια εικόνα τους και θα ενημερώνει τόσο για τα επιτεύγματα, όσο και για τις δράσεις τους.
- Δυνατότητα χρησιμοποίησης των ΠΑΜ ΣΕΑ  (Αυτοτελές τμήμα παλλαϊκής άμυνας και πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών) που αποτελούνται από εφέδρους και εθνοφρουρούς, από τα Σώματα Ασφαλείας σε συνθήκες εκτάκτων αναγκών.
- Πρόβλεψη προστίμου για άσκοπες κλήσεις στα ενιαίο τηλεφωνικό κέντρο των Σωμάτων Ασφαλείας

 


ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ


Αστυνομία / Σχέδια Νόμου

 

- Δημιουργία Ανωτάτης Σχολής Οπλιτών Χωροφυλακής. Επανασύσταση και επανίδρυση του Σώματος της Ελληνικής Χωροφυλακής. Η Ελληνική Χωροφυλακή, θα είναι ένοπλη υπηρεσία επιβολής νόμου εκτός του αστικού όγκου, με ημιστρατιωτικό σχηματισμό, που θα εκπαιδεύεται από τις ειδικές δυνάμεις του στρατού και με καθήκοντα συμμετοχής σε επιχειρήσεις εσωτερικής ασφάλειας, αντιμετώπισης ασύμμετρων απειλών, ευρύτερης συμμετοχής στην εθνική άμυνα, ασφάλεια των μετόπισθεν, πολιτική άμυνα και προστασία, έλεγχος και φύλαξη των συνόρων, συμμετοχή σε ειρηνευτικές επιχειρήσεις και διεθνή εκπροσώπηση της χώρας, καθώς και φύλαξη ευαίσθητων στόχων και υποδομών εν καιρώ ειρήνης. Ο εξοπλισμός της προβλέπεται, πέρα από τα κλασικά πιστόλια, να περιλαμβάνει ευρεία γκάμα φορητού οπλισμού, όπως πολυβόλα, τυφέκια ελεύθερου σκοπευτή, σύγχρονα περιπολικά, μοτοσυκλέτες, τζιπ, ημιφορτηγά και οχήματα κατηγορίας MRAP. Επίσης θα περιλαμβάνει δύο ταξιαρχίες ειδικών δυνάμεων, η Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων Χωροφυλακής και η Διοίκηση Δημόσιας Ασφάλειας Χωροφυλακής.
- Επανασύσταση και αναδιάρθρωση, του Σώματος αγροφυλάκων
- Αλλαγή των κανόνων εμπλοκής. Ο αστυνομικός να μπορεί να κάνει χρήση θανατηφόρου βίας απλά και μόνο με την εμφάνιση όπλου από τον εγκληματία, κατόπιν σχετικής προειδοποίησης από τα αστυνομικά όργανα. Λέγοντας όπλο νοείται οτιδήποτε μπορεί να επιφέρει θανατηφόρο τραυματισμό όπως μαχαίρι, πυροβόλα όπλα, εκρηκτικά, βόμβες , εμπρηστικές βόμβες κ.α.
- Κατάργηση του Προεδρικού διατάγματος 120/2008  για το Πειθαρχικό Δίκαιο Αστυνομικού Προσωπικού και αντικατάσταση του με νόμους οι οποίοι θα περιφρουρούν το ηθικό και αξιόμαχο των σωμάτων ασφαλείας, τη ζωή και την ασφάλεια τους και δεν θα επιτρέπουν να γίνονται οι αστυνομικοί βορά στα χέρια των επιτήδειων ή εγκληματιών.
- Σύσταση ταξιαρχιών που θα συμπεριλαμβάνουν, όλες τις μέχρι τώρα μάχιμες μονάδες, όπως ΥΑΤ, ΥΜΕΤ, ΔΙΑΣ, ΔΕΛΤΑ, ΕΚΑΜ κτλ Σκοπός της ίδρυσης τους είναι η συνεχής εκπαίδευση σε όλα τα μέσα, μέσω της οποίας εκπαίδευσης αλλά και συμμετοχής σε συμβάντα και αποστολές θα δίδονται οι προαγωγές.
- Στελέχωση κατά αποκλειστικότητα της Χωροφυλακής, της Αστυνομίας και κυρίως της ΕΥΠ, από Έλληνες στο Γένος, είτε για το πολιτικό ή το αστυνομικό προσωπικό.
- Απαγόρευση της επικοινωνίας κρατουμένων με συλλογικούς φορείς που θεωρητικά δραστηριοποιούνται στην παροχή υποστήριξης στους κρατούμενους.

 Αστυνομία / Κοινωνία


- Κατάργηση όλων των υπηρεσιών συνοριακής φύλαξης της Αστυνομίας. Απόδοση της φύλαξης των συνόρων στον Στρατό και της διενέργειας εργασιών που άπτονται της αστυνομίας, όπως διαχείριση λαθρομεταναστών στην Χωροφυλακή.
- Κατάργηση της φύλαξης των επιχειρηματιών, των δημοσιογράφων και ιδιωτικών χώρων όπως τα γήπεδα, από την αστυνομία. Μείωση της δύναμης των αστυνομικών που διατίθενται στους πολιτικούς.
- Εμφανής αστυνόμευση, με μηχανοκίνητες περιπολίες και ποτέ με πεζές για να διασφαλίζετε η ζωή και η σωματική ακεραιότητα των αστυνομικών αλλά και να εξασφαλίζετε η γρήγορη και απρόσκοπτη αντιμετώπιση των εγκληματιών.
- Εφοδιασμός όλων των κεντρικών κόμβων, επικίνδυνων σημείων και περιοχών με κάμερες υψηλής ευκρίνειας, οι οποίες θα συμβάλουν στην πάταξη της εγκληματικότητας.
- Δημιουργία χαρτών εγκληματικότητας και ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων. Κατάργηση όλων των γκέτο και όλων των καταλήψεων. Αυστηροποίηση των ποινών και απαλοιφή του ανασταλτικού χαρακτήρα, όπως επίσης και της εξαγοράς ποινών.

 


Αστυνομία / Διοίκηση


- Δημιουργία θέσεων εργασίας για ψυχολόγο και νομικό σε κάθε Αστυνομικό Τμήμα.
- Δικαίωμα κτήσης και πολιτικής ταυτότητας για προστασία των ανδρών της Αστυνομίας σε ενέδρες κακοποιών στοιχείων και χρήσης της, όταν βρίσκονται εκτός υπηρεσίας.
- Εκπαίδευση όλων ανεξαιρέτως, όσων υπηρετούν στην Αστυνομία, συμπεριλαμβανομένου και των ειδικοτήτων που προσθέτουμε σε αυτές τις θέσεις, όπως ψυχολόγοι, δικηγόροι, hackers κτλ, στη χρήση όπλων.
- Ηλεκτρονική σύνδεση για άμεση ανταλλαγή πληροφοριών της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας (Δ.Δ.Α.Σ.), με την INTERPOL και την EUROPOL. Δυνατότητα χρήσης του μητρώου εγκληματιών on line.

 ΛΙΜΕΝΙΚΟ

 

Λιμενικό / Ανθρώπινο Δυναμικό


- Απαραίτητη προϋπόθεση, προκειμένου κάποιος να υπηρετεί στο λιμενικό είναι η γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
- Απεμπλοκή των στελεχών του Λιμενικού Σώματος, από απασχόληση που είναι ξένη προς το αντικείμενό τους.
- Άπαντα τα στελέχη να έχουν εκπαιδευτεί στη ΜΥΚ
- Ενεργοποίηση του Συνηγόρου του Λιμενικού αρ. 46 του ν.4256/2014

 

Λιμενικό / Κοινωνία


- Δημιουργία ειδικής Δ/νσης που να διενεργεί σεμινάρια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σχετικά με διασώσεις, σωστικά μέσα, ναυαγοσωστική κ.α
- Τακτικές περιπολίες των σκαφών του λιμενικού στα θαλάσσια σύνορα.

 

 

Λιμενικό / Εξοπλισμός


- Τοποθέτηση συστήματος ERN

 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

 

Πυροσβεστική / Ανθρώπινο Δυναμικό


- Αναβάθμιση, στελέχωση και οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, που ως προϊστάμενος φορέας του Πυροσβεστικού Σώματος δεν έχει δυνατότητα επιχειρησιακής ετοιμότητας και αντίδρασης σε συμβάντα αρμοδιότητας του. Έχει άναρχη δομή και είναι υποστελεχωμένη, σε βαθμό που να μην μπορεί να λειτουργήσει στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της.
- Ανακατανομή των οργανικών θέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού.
Με κριτήρια τις σύγχρονες ανάγκες του ΠΣ που υπαγορεύει η Ελληνική Πολιτεία στις τοπικές κοινωνίες αξιολογώντας τον πληθυσμιακό, τοπογραφικό, κλιματολογικό παράγοντα.
- Ανακατανομή υπηρεσιών και δύναμης (Με στατιστική μελέτη)
- Μελέτη και μετατροπή, όπου υφίστανται οι προϋποθέσεις, ΠΚ με μικρό αριθμό συμβάντων σε Εθελοντικά ΠΚ.
- Αναθεώρηση του μεγάλου αριθμού των αποσπασμένων
- Αριθμός προσλήψεων με κριτήριο την κάλυψη σε απόλυτο βαθμό των κενών οργανικών θέσεων.
- Λειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων για τις ανάγκες των τέκνων των    πυροσβεστών κατά την αντιπυρική περίοδο.
- Δημιουργία Στεγαστικού Συνεταιρισμού για τις ανάγκες των μελών του ΠΣ
- Πρόβλεψη ειδικής κατηγορίας εποχικών πυροσβεστών, όπως ισχύει και για τους εθελοντές πυροσβέστες και μοριοδότηση και αυξημένο όριο ηλικίας ανάλογα των ετών προϋπηρεσίας τους. Οι Εθελοντές Πυροσβέστες και οι Εποχικοί Πυροσβέστες να μοριοδοτούνται για κάθε έτος και κάθε αντιπυρική περίοδο αντίστοιχα με ανάλογη προσμέτρηση στην γενικό βαθμό των πανελληνίων εξετάσεων, όπως πραγματοποιείται για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, όπου προσμετράται η βαθμολογία στις αθλητικές δοκιμασίες στον τελικό βαθμό. Επίσης να έχουν ανάλογη προσαύξηση του ορίου ηλικίας έως και 35 ετών.
- Υποχρεωτική τοποθέτηση όλων των νεοεξερχόμενων Πυροσβεστών σε ΠΕΠΥΔ μεγάλων αστικών κέντρων (Αθηνα, Θεσ/κη, Πάτρα) για 2 έτη προς απόκτηση εμπειρίας.
- Ανανέωση του εποχικού προσωπικού, με πρόσληψη νέων ηλικιακά εποχικών πυροσβεστών, που θα στελεχώσουν τα πεζοπόρα τμήματα.
- Σε ότι αφορά στην αναβάθμιση της δομής και λειτουργίας των πεζοπόρων τμημάτων, να προβλέπονται δύο τύποι πεζοπόρων τμημάτων. α)τα πεζοπόρα τμήματα ΠΕ.ΠΥ.Δ. και β) τα Αερομεταφερόμενα Πεζοπόρα Τμήματα 1ης και 2ης Ε.Μ.Α.Κ., τα οποία είναι ξεχωριστά από αυτά της κάθε ΠΕ.ΠΥ.Δ. πχ. Για την ΠΕ.ΠΥ.Δ. Αττικής να υπάρχει το Πεζοπόρο της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Αττικής για τον τομέα της και ξεχωριστή δομή για το Αερομεταφερόμενο Πεζοπόρο της 1ης Ε.Μ.Α.Κ. που θα έχει τομέα ευθύνης την ελληνική επικράτεια.
- Προτείνεται η δημιουργία Δύναμης Επιθετικής Αρχικής Προσβολής  «Ηelitac», η οποία θα είναι ομάδα της Ε.Μ.Α.Κ. και θα επιχειρεί με Ε/Π και χρήση μεθόδων ταχείας καταρρίχησης σε κρίσιμα και δυσπρόσιτα σημεία έχοντας τομέα ευθύνης την ελληνική επικράτεια.

 Πυροσβεστική / Διοίκηση


- Αυτονόμηση του τμήματος διαχείρισης κονδυλίων από την Αστυνομία, έτσι ώστε να μην γίνεται διάκριση εις βάρος του Πυροσβεστικού Σώματος
- Κατάργηση των άρθρων 22 και 23 του Κανονισμού Μεταθέσεων
- Άμεση τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας των Ε.Μ.Α.Κ. προκειμένου να επιλυθούν όλες οι στρεβλώσεις που υφίστανται. (Χρήση Γαλλικών προτύπων.)
- Συγχώνευση των Π.Υ. ΒΙ.ΠΕ. με τις Ε.Μ.Α.Κ. σε μία υπηρεσία.
- Ο κανονισμός των Ε.Μ.Α.Κ. θα ορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις στις ειδικότητες, στον εξοπλισμό και στη δύναμη, οι οποίες θα είναι κοινές για όλες τις Ε.Μ.Α.Κ. Όταν η εκάστοτε Ε.Μ.Α.Κ. δεν θα μπορεί να καλύψει αυτές τις απαιτήσεις θα μεταπίπτει σε Π.Υ. ΒΙ.ΠΕ.
- Θεσμοθέτηση ομάδας ιπτάμενων διασωστών «HOIST»

 


Πυροσβεστική / Εκπαίδευση


- Δημιουργία Εκπαιδευτικού Κέντρου (Αξιοποίηση έκτασης στη Νέα Μάκρη), το οποίο θα παρέχει προσομοίωση συμβάντων πυρκαγιών, τεχνικής διάσωσης, αντιμετώπισης σεισμού, επικινδύνων υλικών (ΧΒΡΠ), αεροπορικών, σιδηροδρομικών και τροχαίων ατυχημάτων κλπ.
- Στα προγράμματα εκπαίδευσης του ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής προστασίας να επιλέγεται προσωπικό υπηρεσιών, που θα κληθούν να εμπλακούν σε περιπτώσεις διεθνών αποστολών, και με βάση τις γνώσεις και την εμπειρία του στο αντικείμενο εκπαίδευσης.
- Θεσμοθέτηση νομοθετικού πλαισίου, ώστε η ΠΥΡ.Α. να μπορεί να παρέχει εκπαίδευση σε τρίτους και να μπορεί να εισπράττει το αντίτιμο σε δικό της ΚΑΕ για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων.
- Λειτουργία της Εθνικής Σχολής Πολιτικής Προστασίας, όπως προβλέπεται στον Ν.4229/2014.
- Θεσμοθέτηση σχολείου βασικής Εκπαίδευσης Ε.Μ.Α.Κ. διάρκειας 4 εβδομάδων, η επιτυχής αποφοίτηση του οποίου θα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την μετακίνηση προσωπικού (Μόνιμου & Εθελοντικού) στις Ε.Μ.Α.Κ. Το σχολείο θα διεξάγεται σε κεντρικό επίπεδο για όλο το ενδιαφερόμενο προς μετακίνηση προσωπικό κάθε Ε.Μ.Α.Κ. κατόπιν αθλητικής αξιολόγησης.
- Άμεση πραγματοποίηση σχολείων Αντιμετώπισης Χ.Β.Ρ.Π. Απειλών & Τ.Α. για την εκπαίδευση και πιστοποίηση του συνόλου του προσωπικού των Ε.Μ.Α.Κ. για αντιμετώπιση συμβάντων Χ.Β.Ρ.Π. Απειλών & Τ.Α. με σύσταση εκπαιδευτικής ομάδας από χημικούς του ΠΣ, στελέχη των ΕΔ & ΣΑ και άλλο κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό.

 


Πυροσβεστική / Εξοπλισμός


- Αγορά Α/Φ Air Tractor για χρήση επιβραδυντικού υγρού

 


Πυροσβεστική / Εθελοντισμός


- Επιπλέον θεσμικές τροποποιήσεις σχετικά με την εκπαίδευση και επιμόρφωση των εθελοντών πυροσβεστών, το πλαίσιο προαγωγών τους, την περεταίρω αξιοποίηση τους αναλόγως των προσόντων τους καθώς και με την λειτουργία των εθελοντικών πυροσβεστικών υπηρεσιών.
- Έκδοση σχετικής εγκυκλίου ή διαταγών προκειμένου να επιλυθούν διαδικαστικά θέματα που αφορούν την εναρμόνιση όλων των κανονισμών και εγκυκλίων κατ’ αναλογία και για τους εθελοντές πυροσβέστες και να επιλυθούν περιπτώσεις διττής ερμηνείας διατάξεων, αποφάσεων και διαταγών.
- Ορισμός μέγιστης οργανικής δύναμης Εθελοντών Πυροσβεστών ανά υπηρεσία.
- Έκδοση Υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό του τύπου της στολής, των χορηγούμενων εφοδίων, των μέσων, του ατομικού εξοπλισμού που φέρουν οι εθελοντές πυροσβέστες, οι προδιαγραφές που πρέπει αυτά να πληρούν, η συχνότητα και η διαδικασία χορήγησής τους.
- Χορήγηση όλων των προβλεπόμενων Μέσων Ατομικής Προστασίας στους Εθελοντές Πυροσβέστες, όπως προβλέπεται στον ν.4029/2011.
- Να οριστούν οι προϋποθέσεις ασυμβιβάστου ανάμεσα στις ιδιότητες του Εθελοντή Πυροσβέστη και του Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας προς επίλυση προβλημάτων δυσλειτουργίας που παρουσιάζονται.
- Αξιολόγηση όλων των Εθελοντών Πυροσβεστών με συμπλήρωση ετήσιου φύλλου αξιολόγησης, όπως ισχύει για το μόνιμο προσωπικό και τους ΠΠΥ.
- Στο πλαίσιο ενίσχυσης της λειτουργίας και της επιχειρησιακής δράσης του ΠΣ, της αναγνώρισης της αποτελεσματικότητας του θεσμού του εθελοντή πυροσβέστη, ο οποίος λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής ισχύος της κάθε υπηρεσίας καθώς και της καλύτερης αξιοποίησης - αναγνώρισης εθελοντών πυροσβεστών με μακροχρόνια εθελοντική υπηρεσία και ειδικές γνώσεις να ισχύει η υπό προϋποθέσεις δυνατότητα μετακίνησης εθελοντών πυροσβεστών από υπηρεσίες των ΠΕ.ΠΥ.Δ. σε Κεντρικές και Ειδικές Υπηρεσίες του ΠΣ. αναλόγως των προσόντων τους.
- Περεταίρω βαθμολογική εξέλιξη των Εθελοντών Πυροσβεστών και σε Εθελοντές Κατώτερους Αξιωματικούς (έως το βαθμό του Πυραγού) υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις (σπουδές, ειδικεύσεις, έτη υπηρεσίας, ετήσια αξιολόγηση κλπ) κατά τα ευρωπαϊκά και αμερικανικά πρότυπα. Οι Εθελοντές Αξιωματικοί με επιπλέον υποχρεωτική επιμόρφωση και υποχρεώσεις θα αποτελούν πυρήνες υποστήριξης της διοίκησης τόσο σε θέματα που αφορούν τους Εθελοντές Πυροσβέστες όσο και σε ευρύτερα αντικείμενα του πυροσβεστικού οργανισμού τοποθετούμενοι κυρίως στις έδρες των ΠΕΠΥΔ ή σε Κεντρικές Υπηρεσίες.
- Απονομή στους Εθελοντές Πυροσβέστες όλων των ηθικών και υλικών αμοιβών, οι οποίες προβλέπονται για το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό αντίστοιχου βαθμού.
Ως ελάχιστη ανταπόδοση από το κράτος για την άμισθη προσφορά του Ε.Π, θα πρέπει να δοθεί το δικαίωμα εισόδου στα Νοσοκομεία των Σωμάτων Ασφαλείας, εκτός από την κάλυψη ατυχήματος εν ώρα υπηρεσίας, για εξετάσεις και νοσηλεία σύμφωνα με τα ισχύοντα για το έμμισθο πυροσβεστικό προσωπικό καθώς και η ελεύθερη μετακίνηση με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.
- Σε Εθνικό επίπεδο με μέριμνα των Διοικητών όλων των Π.Υ. της χώρας να προγραμματίζονται συναντήσεις με τους Ο.Τ.Α. στην περιοχή ευθύνης τους με σκοπό την ενημέρωση για το θεσμό του Εθελοντή Πυροσβέστη και για τον τρόπο ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας Εθελοντικών Πυροσβεστικών Κλιμακίων & Σταθμών. Οι διοικητές να επικεντρωθούν στους δήμους που ήδη διαθέτουν οργανωμένες Εθελοντικές Ομάδες η ομάδες ενδιαφερόμενων πολιτών και στους δήμους που παρουσιάζουν σημαντικές επιχειρησιακές ιδιαιτερότητες (επικινδυνότητα, απόσταση, ενίσχυση της επαγγελματικής υπηρεσίας κλπ). Προτεραιότητα να δοθεί στην ανάπτυξη Εθελοντικών Πυροσβεστικών Κλιμακίων & Σταθμών προς όφελος των απομακρυσμένων περιοχών που στερούνται πυροπροστασίας αλλά και για τις περιοχές εκείνες που πιθανόν θα πρέπει να καταργηθούν ή να συγχωνευτούν Υπηρεσίες.
 

 
 
 
ΠολιτισμοΣ
22 Jun 2018 | 20:27

Ο πολιτισμός μπορεί να ξαναγίνει η ‘’βαριά μας βιομηχανία’’ και να αποτελέσει πολύ σημαντική πηγή εσόδων. Αυτό όμως πρέπει να γίνει μέσα σε ένα πλαίσιο προστασίας του πολιτιστικού μας πλούτου και μιας αισθητικής που να τον σέβεται. Υιοθέτηση συνθηκών σεβασμού απέναντι στην πνευματική-καλλιτεχνική δημιουργία και τον πνευματικό δημιουργό – καλλιτέχνη και κατοχύρωση - υπεράσπιση των πνευματικών δικαιωμάτων τους.

• Διαρκείς προσπάθειες διάδοσης του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού και διασφάλισης της πολιτιστικής κληρονομιάς
• Διασύνδεση με τις νέες τεχνολογίες και τον ψηφιακό κόσμο
• Διασφάλιση της αποκλειστικής διαχείρισης από το κράτος του ψηφιακού υλικού των δημόσιων πολιτιστικών φορέων και θεσμών
• Επαναφορά στο προσκήνιο των πνευματικών, αισθητικών, ηθικών προταγμάτων του πολιτισμού και άμεση διασύνδεσή τους με την εκπαιδευτική διαδικασία

Οι δημόσιοι θεσμοί παροχής πολιτισμού οφείλουν να στηρίζουν την εγχώρια πολιτισμική παραγωγή των επιστημών και τεχνών, χωρίς κηδεμονία, σεβόμενοι τη δημιουργική αυτοτέλειά τους και προωθώντας τη συλλογική και δημοκρατική αυτόοργάνωσή τους. Μέριμνα για την αναδιάρθρωση της διοικητικής κουλτούρας του κράτους με όρους αξιοκρατίας, διαφάνειας, διαβούλευσης και σεβασμού των δικαιωμάτων των πολιτών.

1. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ, ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ.

Ακυρώνονται όλες οι νομοθετικές πράξεις, οι εφαρμοστικοί νόμοι, οι πάσης φύσεως ρυθμίσεις και αποφάσεις που οδηγούν σε εκποίηση της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, μέσω του ΤΑΙΠΕΔ ή άλλης διαδικασίας, και υποβαθμίζουν την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, με στόχο την αλόγιστη εκμετάλλευση μνημείων ή περιοχών, που αποτελούν το άμεσο περιβάλλον μνημείων και αρχαιολογικών χώρων. Παράλληλα, στο πλαίσιο αυτό, καταργούνται και οι αντισυνταγματικές διατάξεις που δίνουν τη δυνατότητα να παρακάμπτεται ο Αρχαιολογικός Νόμος και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού για τις “fast track” επενδύσεις.
Επίσης, επανεξετάζονται αποφάσεις για την προστασία, διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, που έχουν προκαλέσει μεγάλες κοινωνικές και επιστημονικές αντιδράσεις.

2.  ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Θωρακίζουμε θεσμικά το δημόσιο χαρακτήρα του αρχαιολογικού έργου και της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς, προωθώντας τις απαραίτητες νομοθετικές παρεμβάσεις και καταργώντας οποιαδήποτε μορφή άμεσης ή έμμεσης ιδιωτικοποίησης. Η πολιτιστική κληρονομιά είναι κοινωνικό αγαθό που συνδέεται με τη βιώσιμη ανάπτυξη, όχι εμπορεύσιμο προϊόν που υπηρετεί το κέρδος συγκεκριμένων οικονομικών συμφερόντων.

•Θα πρέπει να ενισχυθεί μέσω των προγραμμάτων της Ε.Ε. η καλλιτεχνική παιδεία στην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση, ενώ παράλληλα είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν θεματικές μέσα στην εκπαίδευση που θα αγκαλιάζουν το σύνολο της πολιτιστικής δημιουργίας και πολιτιστικής κληρονομιάς, καταρχήν σε τοπικό επίπεδο (π.χ. μαθήματα τοπικής ιστορίας σε σχολεία – δράσεις διαλόγου της εκπαιδευτικής κοινότητας με δημιουργούς, αλλά και την κατά τόπους πολιτιστική κληρονομιά) και εν συνεχεία ανά τομέα (ποίηση, θέατρο, κινηματογράφος φωτογραφία, λογοτεχνία, γλυπτική, ζωγραφική κλπ) στον τύπο της σεμιναριακής εκπαίδευσης

  • Προβολή παραδοσιακού χορού στο εξωτερικό.
  • Ινστιτούτο μελέτης και διάδοσης παραδοσιακού χορού.
  • Κρατικό φεστιβάλ παγκόσμιας εμβέλειας, παραδοσιακού χορού.
  • Στήριξη του μουσείου παραδοσιακών οργάνων και παραδοσιακών φορεσιών.
  • Βιβλιοθήκη και δισκοθήκη παραδοσιακής μουσικής, με όσο το δυνατόν πρωτότυπες ηχογραφήσεις.
  • Σεμινάρια στα σχολεία (παραδοσιακή μουσική, τραγούδια, χορός, έθιμα, λαϊκά παραμύθια,)
  • Οικονομική υποστήριξη για συμμετοχή παραδοσιακών σχημάτων (μουσική και χορός) σε διεθνή φεστιβάλ μέσω του Υπουργείου Πολιτισμού.

Κατάργηση των κρατικών επιχορηγήσεων και περιθωριοποίηση των «καλλιτεχνών» που προσβάλλουν εθνικά, θρησκευτικά και ιστορικά σύμβολα.

Αυστηρή νομοθεσία για τους αρχαιολογικούς χώρους και αναβάθμιση των εφοριών αρχαιοτήτων με επαρκή προσωπικό φύλαξης.

Αναβάθμιση όλων των φεστιβάλ, κινηματογράφου, θεάτρου, χορού, μουσικής και ένταξη και των σχολείων τέχνης στα προγράμματα των φεστιβάλ. Κανένας περιορισμός στον αριθμό καθισμάτων και εμβαδού, των θεάτρων και όλων παραστάσεων. Η προσφορά των ‘’μικρών’’ θεάτρων στη δημιουργία πολιτισμού είναι ανεκτίμητη.

Αναβάθμιση του θεατρικού μουσείου και ένταξή του στο μουσείο τέχνης. Εκεί θα ενταχθούν και όλες οι υπόλοιπες τέχνες. Ψηφιοποίηση του μουσείου τέχνης, ώστε να έχουν πρόσβαση σ’ αυτό και οι πολίτες που βρίσκονται σε μακρινή απόσταση, αλλά και οι κάτοικοι του εξωτερικού.

Αναβάθμιση της δημόσιας τηλεόρασης και ραδιοφωνίας, ως εναλλακτική, πολιτιστική και ποιοτική πρόταση. Καθιέρωση του προγράμματος ‘’ώρα πολιτισμού’’ σε όλα τα ΜΜΕ.

 
 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
22 Jun 2018 | 20:20

Υφιστάμενα προβλήματα

- Γήρανση των προσληφθέντων ΕΠΟΠ
- Μικρή διάρκεια της θητείας των κληρωτών
- Δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας
- Οικονομική κρίση και μείωση των πόρων για το προσωπικό και τα υλικά
- Αύξηση της τουρκικής επιθετικότητας και αδιαλλακτικότητας
- Λαθρομετανάστευση ως ασύμμετρη απειλή

Ειδικά το τελευταίο αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή, διότι οι Ένοπλες Δυνάμεις υστερούν στην αντιμετώπιση ασύμμετρων και υβριδικών απειλών, ενώ δεν υφίσταται και το κατάλληλο νομικό πλαίσιο για δράση τους στο εσωτερικό της χώρας.

 

Υφιστάμενη Κατάσταση

Όλοι όσοι ολοκλήρωσαν την θητεία τους εντάσσονται μηχανογραφικά σε διάφορες Μονάδες και σε περίπτωση επιστράτευσης, προσκαλούνται μαζικά για ενσωμάτωσή τους σε ενεργές μονάδες με χαμηλή επάνδρωση.


Τα προβλήματα του υφιστάμενου μοντέλου εφεδρείας είναι πολλά, με κυριότερα:
- Την έλλειψη εκπαίδευσης των εφέδρων
- Την ταχύτητα αντίδρασης
- Τη μη πλήρη επάνδρωση των Μονάδων, λόγω της αναχρονιστικής μεθόδου πρόσκλησης
- Την έλλειψη μεθοδολογίας στη συντήρηση της επιχειρησιακής ικανότητας των εφέδρων

 

Αντικειμενικός Σκοπός ("ΑΝΣΚ")

- Καλύτερη κατανομή με επιχειρησιακά, γεωγραφικά και οικονομικά κριτήρια
- Συστηματική εκπαίδευση, συνεχή επιμόρφωση και επιχειρησιακή ετοιμότητα
- Εξασφάλιση της αποστολής ενεργού και εφεδρικού στρατιωτικού δυναμικού
- Δημιουργία συνειδητοποιημένων ημιεπαγγελματιών εφέδρων με ελάχιστο κόστος, καλύτερη ποιότητα και ετοιμότητα, με θεσμοθετημένες υποχρεώσεις και προνόμια

 

Οργάνωση - Εκπαίδευση

Παράλληλα με την αναδιοργάνωση των Ενόπλων Δυνάμεων σύμφωνα με το πρόγραμμα της ΠΑΤ.ΡΙ.Ε., θα δρομολογηθούν:

- Αύξηση της εκπαιδευμένης δύναμης εφεδρείας
- Αναδιοργάνωση των εφεδρικών δυνάμεων σε πλήρεις οργανικές (όπου υφίστανται ανάγκη και δυνατότητα), σε ημιοργανικές προς σύζευξη τους με τις οργανικές που θα συμπληρώσουν και σε διατήρηση αριθμού εφέδρων σε συγκεκριμένες περιοχές με οργανικούς δεσμούς υπομονάδας ως Στρατός Περιοχής (territorial army)
- Απόκτηση υλικών και οπλισμού σε μόνιμη βάση, κατανομή τους σε στρατόπεδα και βάσεις υποστηρίξεως. Εφαρμογή της βασικής αρχής: «ο έφεδρος χρεώνεται τον ατομικό του εξοπλισμό, τον προσαρμόζει και τον συντηρεί. Δεν  διατηρούμε υλικά σε αποθήκες να σαπίζουν»
- Εκπαίδευση σε μηνιαία, εξαμηνιαία και ετήσια βάση αυτόνομα
- Εκπαίδευση σε σχολές των όπλων - σωμάτων
- Συμμετοχή σε διεθνείς ασκήσεις οργανικά ή ως μέρος ενεργών Μονάδων
- Κατανομή κρίσιμων ειδικοτήτων σε αυστηρά επιλεγμένους εφέδρους

 

Επιχειρήσεις

Συμμετοχή οργανικών εφεδρικών υπομονάδων και εφέδρων κρίσιμων ειδικοτήτων σε μονάδες που συμμετέχουν σε αποστολές εξωτερικού. Απόκτηση εμπειρίας σε πραγματικές συνθήκες.

 

Προσωπικό - Διοικητικά

Κατόπιν θεσμοθετημένης ανοιχτής και αδιάβλητης επιλογής, που θα πραγματοποιείται με τη φυσική παρουσία των ενδιαφερομένων προς ένταξη στη νέα εφεδρεία και σε συγκεκριμένα Κέντρα Εφεδρείας, θα γίνεται η κατάταξη τους στις νέες μονάδες.
Η επιλογή και κατανομή θα γίνεται μετά από ιατρικές, ψυχολογικές και αθλητικές εξετάσεις.

 

Υποχρεώσεις

Υπογραφή από τον έφεδρο της σύμβασης έργου με τον Ελληνικό Στρατό για τη συμμετοχή του στη μηνιαία και ετήσια εκπαιδευτική δραστηριότητα της Μονάδος, καθώς και υπογραφή του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Μονάδας.
Στη σύμβαση έργου θα περιγράφονται επίσης οι λοιπές υποχρεώσεις όπως η διατήρηση σε άριστη κατάσταση των υλικών που χρεώνεται ο έφεδρος, οι ποινές, η διακοπή συνεργασίας της σύμβασης σε περιπτώσεις αθέτησης των όρων της σύμβασης κλπ.


Προνόμια

- Πλήρης ιατροφαρμακευτική κάλυψη από ασθένεια ή ατύχημα, στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία
- Ελάχιστο μηνιαίο επίδομα ετοιμότητας, το οποίο θα καθοριστεί μετά από κοστολόγηση του όλου εγχειρήματος. Ενδεικτικά, το 1/3 του επιδόματος ανεργίας.
- Προτεραιότητα και μοριοδότητση σε διαγωνισμούς προσλήψεων σε κρίτισμους τομείς και ειδικότητες σε Δημόσιους φορείς. Η εργασία σε αυτούς τους φορείς θα αυξάνει την εμπειρία - ετοιμότητα των εφέδρων και το αντίστροφο.
- Κουπόνια σίτισης και προνομίων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες εταιρίες, νοσοκομεία ακόμα και σε στρατιωτικές λέσχες. 
- Φορολογικές ελαφρύνσεις σε όσους κατοικούν στην παραμεθόριο και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
22 Jun 2018 | 20:07

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΤ.ΡΙ.Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

1. ΠΕΙΡΑΙΑΣ : ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΩΣ

Το μεγάλο στοίχημα για να έλθουν περισσότερες ναυτιλιακές εταιρείες από την Ευρώπη και άλλες περιοχές του κόσμου. Αυτήν τη στιγμή δραστηριοποιούνται 3.391 επιχειρήσεις σε 28 διαφορετικούς τομείς της ναυτιλίας. Το 70,5% δεν είναι εταιρείες διαχείρησης και λειτουργίας πλοίων. Για να γίνει ο Πειραιάς το Νο 1 ναυτιλιακό κέντρο παγκοσμίως, θα πρέπει να καταστεί έδρα πλοιοκτητριών εταιρειών και εταιρειών διαχείρισης πλοίων, ανεξάρτητα από την σημαία στην οποία θα είναι νηολογημένα τα πλοία τους.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ;;;

Με το να δοθούν τα κατάλληλα κίνητρα, δηλαδή με την καθιέρωση ενός ρυθμιστικού, νομικού και φορολογικού πλαισίου φιλικού προς τις επιχειρήσεις, για την όσον δυνατόν εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση των ξένων εταιρειών στην Ελλάδα. Σε αυτήν την κατεύθυνση, θα πρέπει να περιορισθεί η γραφειοκρατία, να εκσυγχρονισθούν το νηολόγιο και οι φορολογικές υπηρεσίες για την ναυτιλία, καθώς και να αξιοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες.

Το Ντουμπάι θεωρείται το καλύτερο παράδειγμα ως ναυτιλιακό κέντρο, το οποίο παρέχει δυνατότητες διαχείρισης των ναυτιλιακών εταιρειών, ενώ δεν διαθέτει ναυτιλιακό στόλο. Σύμφωνα με την μελέτη της Ernst & Young, τα οικονομικά ωφέλη στο Ντουμπάι υπολογίζονται στα 25,9 δις U$D ετησίως, δημιουργώντας 550.000 θέσεις εργασίας και επιλύοντας σε μαγάλο βαθμό το οικονομικό πρόβλημα της χώρας και της ανεργίας.

2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Δημιουργία υπηρεσιών στο υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, που να ασχολούνται αμιγώς με την επέκταση των ναυτιλιακών επενδύσεων στην χώρα μας. Η σημερινή Γενική Διεύθυνση Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων είναι ένας οργανισμός με δημόσια νοοτροπία που δεν στοχεύει στην κερδοφορία και την ανάπτυξη.

3. ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ

Το σημερινό θεσμικό πλαίσιο έχει αρκετούς περιορισμούς και δεν καθιστά ελκυστικό τα πλοία Ελληνικών συμφερόντων να υψώσουν την γαλανόλευκη. Ετσι, τα περισσότερα Ελληνόκτητα πλοία έχουν “σημαίες ευκαιρίας” για να αποφύγουν την γραφειοκρατία και την φορολόγησή τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι ξένες σημαίες να κερδίζουν από την Ελληνόκτητη ναυτιλία. Η Μ.Βρετανία για να σταματήσει την απώλεια εσόδων του κράτους, έδωσε ανεξαρτησία σε τρία νησιά ( Guernsey, Jersey, Isle of Man ) κρατώντας τα χρήματα της ναυτιλίας των.

Η Ελλάδα μπορεί να κάνει το ίδιο, δίνοντας ειδικό καθεστώς σε νησιά, όπως η Υδρα και η Χίος που έχουν μακροχρόνια ναυτική παράδοση, μέσω δεύτερου παράλληλου νηολογίου. Αυτό θα αποφέρει χρήματα στην χώρα μας και νέες θέσεις εργασίας για τους Ελληνες.

Σήμερα μόνον 700 πλοία από τα 4.800 του Ελληνικού στόλου έχουν Ελληνική σημαία.

4. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ

Απαιτείται η αναβίωση της Ελληνικής ναυπηγικής και επισκευαστικής βιομηχανίας που έχει ιδιαίτερη σημασία για την απασχόληση και την συνοχή στις τοπικές κοινωνίες των περιοχών που δραστηριοποιούνται. Επιπλέον, η ναυπηγική βιομηχανία είναι νευραλγικής σημασίας από πλευράς εθνικής άμυνας, στο σκέλος της εξασφάλισης της δυνατότητας κατασκευής και συντήρησης πλοίων και υποβρυχίων του πολεμικού ναυτικού, ενώ καλύπτει και μερικώς τις ανάγκες συντήρησης των πλοίων της εγχώριας ακτοπλοίας.

Η πάλαι ποτέ ακμάζουσα ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη της περιοχής Πειραιά – Περάματος – Σαλαμίνας – Ελευσίνας – Σχιστού, πέρασε σε παρακμή στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας και στην παρούσα φάση ανακάμπτει σταδιακά, με αιχμή τον Πειραιά και την Σύρο.

Χρειάζονται επενδύσεις σε υποδομές και εξοπλισμό, ώστε να εκσυγχρονισθούν τα Ελληνικά ναυπηγεία και να γίνεται πάλι εδώ ναυπήγηση νέων ποντοπόρων πλοίων. Κυρίως όμως τα πλοία της Ελληνικής ακτοπλοίας και κρουαζιέρας να μην πάνε στην Μάλτα και την Τουρκία για συντήρηση και επισκευή.

5. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Το παρόν καθεστώς λιμένων είναι αρκετά προβληματικό, όσον αφορά την ιδιοκτησία αλλά και την διαχείριση αυτών. Από τα 100 λιμάνια, τα 13 διοικούνται από οργανισμούς λιμένων που είναι Ανώνυμες Εταιρείες, άλλα 13 ανήκουν στο κράτος μέσω διαφόρων κρατικών οργανισμών και περίπου 70 ανήκουν στους Δήμους και διοικούνται από αντίστοιχα συμβούλια Λιμενικών Ταμείων. Για τα υπόλοιπα κυρίως μικρά λιμάνια, είναι ιδιαίτερα αμφίβολο το ιδιοκτησιακό καθεστώς με άκαρπη διοίκηση διαχείρησης.

Η σωστή οργάνωση και διαχείριση τών λιμένων της Ελληνικής Επικράτειας είναι αναγκαία, τόσο για την δημιουργία όρων προσέλευσης των πλοίων, όσο και για την αναβάθμιση αυτών από οικολογικής πλευράς.

Αναφέροντας επιγραμματικά, μέτρα προς αυτήν την κατεύθυνση είναι η συνένωση λιμένων σε διάφορες περιοχές με κοινή διαχείρηση, η δημιουργία σύγχρονων μαρίνων για την ανάπτυξη του yachting και ιδιαίτερα τα mega yachts, αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών και των υποδομών logistics, ώστε να μπορέσει η Ελλάδα να αξιοποιήσει την γεωγραφική της θέση, ως πύλη εισόδου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με επιπλέον πρόγραμμα για μηδενικές εκπομπές καυσαερίων κατά την παραμονή των πλοίων στους λιμένες μέσω του προγράμματος cold ironing.

6. ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΙ

Οι Ελληνες ναυτικοί αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι στην πρωτοκαθεδρία της Ελληνικής ναυτιλίας. Σε αυτήν την κατεύθυνση άπτεται η διασφάλιση του άρτια καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού, ικανού να ανταπεξέλθει με επάρκεια στις σύγχρονες απαιτήσεις της ναυτιλίας, όπως διαμορφώνονται από τις τεχνολογικές εξελίξεις και τους νέους τύπους εξειδικευμένων πλοίων.

Γι' αυτό απαιτείται άμεσα σημαντική αναβάθμιση και αύξηση χρηματοδότησης των ναυτικών ακαδημιών, στενότερη διασύνδεση με την ναυτιλιακή κοινότητα, ιδιαίτερα σε ότι αφορά το πρόγραμμα σπουδών και ενίσχυσης έρευνας και ανάπτυξης και πρωτοβουλίες για την προσέλευση των νέων στο ναυτικό επάγγελμα που θα ενισχύσουν την ελκυστικότητα του ναυτικού επαγγέλματος.

Δυστυχώς υπάρχει συνεχιζόμενη μείωση του αριθμού Ελλήνων αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού. Κάποτε είχαμε 100.000 ναυτικούς, ενώ τώρα μόλις 25.000 ναυτικούς. Αυτή η πτωτική τάση έχει μερικώς αναστραφεί από το 2010 και μετά λόγω οικονομικής κρίσης.

Στο κομμάτι της φορολόγησης των Ελλήνων ναυτικών, ο φόρος εισοδήματος φτάνει κοντά στο 30%. Χρειάζεται επαναφορά φορολογίας στην προγενέστερη κατάσταση όσων εργαζομένων εμβάζουν συνάλλαγμα στην χώρα, δηλαδή σημαντική μείωση της φορολογίας , αν όχι μηδενική φορολογία.

7. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΑ

Ο Ελληνικός Νηογνώμονας είναι μία ιδιωτική επιχείρηση με χαμηλή ανταγωνιστικότητα, που δεν είναι ούτε μέλος του Διεθνούς Οργανισμού Νηογνωμώνων και η εκτίμησή του στην αγορά είναι χαμηλή. Ουσιαστικά απαξιωμένος και υπάρχει να είναι νηογνώμονας για μικρά σκάφη. Χρειάζεται ένας δυνατός Εθνικός νηογνώμονας που να ανταγωνιστεί και να προσφέρει αξιόλογες υπηρεσίες στην παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα.
8. ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Yachting, Κρουαζιέρα, ακτοπλοία και θαλάσσια σπορ.

Η Ελλάδα στο κομμάτι των σκαφών αναψυχής μπορεί να γίνει παγκόσμιο κέντρο. Πως;;;

Οι νόμοι που αφορούν στην επαγγελματική λειτουργία των ξένων σκαφών στην Ελλάδα, θα πρέπει να είναι πιό ευέλικτοι, οι διαδικασίες να γίνονται με απλούστερο τρόπο, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται και τα σκάφη αυτά, πάντα στηριζόμενοι στην νομιμότητα και δίνοντας ώθηση στην Ελληνική οικονομία με Φ.Π.Α., ναυλοσύμφωνα, φόρους και ότι άλλο πληρώνει το αντίστοιχο Ελληνικό σκάφος.

Η Ελλάδα δεν υπολείπεται σε τίποτα από το Μαιάμι και το Μονακό που έχουν σήμερα τις πρώτες θέσεις στο κομμάτι αυτό.

 


 

 
 
 
 
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ/ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
22 Jun 2018 | 20:05

Οι πρόσφατες εκλογές στην Ιταλία, πέραν της επικράτησης των εθνικών δυνάμεων ανέδειξε και το σημαντικό παράγοντα της νίκης αυτής.

Η πτυχή αυτή έχει να κάνει και με τον εκλογικό νόμο της Ιταλίας που προορίζει  18 εκλόγιμες θέσεις για τους Ιταλούς της διασποράς. Συγκεκριμένα, 6 γερουσιαστές και 12 βουλευτές εκλέγονται από τους Ιταλούς που διαμένουν μόνιμα εκτός Ιταλίας με ξεχωριστές εκλογικές λίστες, θέσεις που αντιστοιχούν στο 2% των συνολικών θέσεων σε Γερουσία και Βουλή. Ενώ λοιπόν η Ιταλία έχει αναγνωρίσει τη σημασία της ιταλικής διασποράς και της επιτρέπει να συμμετέχει ενεργά στην πολιτική ζωή της χώρας, στην Ελλάδα, τα κόμματα του αντισυνταγματικού- συστημικού τόξου επιμένουν να αποκλείουν κάθε σκέψη απόδοσης του δικαιώματος της ψήφου στα εκατομμύρια των Ελλήνων του εξωτερικού, κάτι που προβλέπεται από το άρθρο 51 παράγραφος 4 και άρθρο 108 του Συντάγματος.

Είναι φανερό πως τα χρεωκοπημένα (ηθικά αλλά και οικονομικά) κόμματα δεν επιθυμούν τη συμμετοχή των Ελλήνων της διασποράς στις εκλογικές διαδικασίες, γιατί σε κάθε μέτρηση, τείνουν να εκφράζουν έντονα πατριωτικά αισθήματα, ενώ δεν έχουν κανένα "πάρε-δώσε" με το πελατειακό κράτος της μεταπολίτευσης. Τυχόν θεσμοθετημένη συμμετοχή  π.χ. των Ελλήνων της Αλβανίας, Σκοπίων, Βουλγαρίας, Τουρκίας, της Κύπρου, της Γερμανίας, της Αυστραλίας και της Αμερικής, στις εθνικές εκλογές θα ενίσχυε θεαματικά τα Εθνικά Πατριωτικά κόμματα, ενώ τα ανθελληνικά / διεθνιστικά κόμματα, στις κάλπες που θα στήνονταν στην ομογένεια, κατά τη γνωστή έκφραση, δεν θα "βρίσκανε ούτε τη ψήφο τους".

Η ΠΑΤ.ΡΙ.Ε. έχει ως προγραμματική  θέση / προτεραιότητα ότι η ελληνική διασπορά / Έλληνες του εξωτερικού δικαιούνται και οφείλουν να έχουν λόγο στα πολιτικά δρώμενα της χώρας και έχει ζητήσει πλειστάκις, εντός και εκτός Βουλής, όπως θεσμοθετηθεί η συμμετοχή της Ομογένειας στις εθνικές εκλογές. Το ιταλικό μοντέλο, που προορίζει το 2% των θέσεων της Βουλής για την εκπροσώπηση της διασποράς είναι  ένα πρότυπο και ισχυρό  επιχειρηματολογικό παράδειγμα που θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στη χώρα μας.

Έτσι, βασιζόμενοι:

α) στα άρθ. 51 & 4 και 108 του Συντάγματος, που μιλούν για εκλογικά δικαιώματα των Ελλήνων εκτός Ελλάδος και υποχρεώνουν το Ελληνικό κράτος να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση των δεσμών του απόδημου Ελληνισμού με την Ελλάδα,

β) στον Ν. 3480/2006 που θέλει να καλύψει την ιστορική υποχρέωση / Εθνικής  σημασίας, που αναμφισβήτητα ενδυναμώνει τους δεσμούς του  Ελληνισμού με την Πατρίδα, που αποτελεί ορόσημο στις σχέσεις της πολιτείας με τον Ελληνισμό της διασποράς, με αποστόλη την έκφραση του απανταχού Ελληνισμού και αναφέρεται στην οργάνωση, τη  λειτουργία  και τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε),

γ) στο ότι σε μια  εποχή αποδυνάμωσης του Ελληνισμού και της Πατρίδας, δεν είναι νοητό οι  Έλληνες του Εξωτερικού να μην έχουν τον επιβαλλόμενο, θεσμικό, αποφασιστικό, εθνικό και πολιτικό λόγο για τα τεκταινόμενα  της μητέρας πατρίδας τους ενώ έχουν οι αλλοεθνείς πολίτες / κάτοικοι της χώρας.

Θα μπορούσε στα πλαίσια μιας θεαματικής τομής, ολοκληρωμένης διάστασης και αφετηρίας, στις σχέσεις Ελλαδικού κράτους και Ελληνισμού της διασποράς, ως προς τις διαστάσεις που πρέπει και οραματιζόμαστε,  η ΠΑΤ.ΡΙ.Ε. προτείνει:

- Να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και οι Έλληνες-ιδες στην καταγωγή ανά το κόσμο, αφού θα έχουν εφοδιαστεί με ειδική κωδικοποιημένη μηχανογραφημένη κάρτα από τα υπουργεία Εσωτερικών-Εξωτερικών που θα χορηγείται μέσω των Προξενικών Αρχών, και θα είναι σχετική του μητρώου του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) που ήδη λειτουργεί και αφού βελτιωθεί ως προς την αξιοπιστία του και την κωδικοποίηση του, δηλαδή να δημιουργηθούν ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι Ελλήνων της διασποράς / εξωτερικού, π.χ. Έλληνας της Αλβανίας - Κύπρου - Τουρκίας - Αυστραλίας - Ρωσίας - Η.Π.Α κ.λ.π.

- Υποψήφιοι βουλευτές Εξωτερικού, όμως, να είναι μόνο ομογενείς Έλληνες πολίτες (κατοικόντες στο εξωτερικό), έτσι ώστε να αποτελεί κίνητρο για την απόκτηση και της Ελληνικής Υπηκοότητας, των Ελλήνων στην καταγωγή. Το κάθε κομματικό  ψηφοδέλτιο επικρατείας θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά έναν (1) υποψήφιο Έλληνα-ίδα  πολίτη που αποδεδειγμένα διαμένει στο εξωτερικό, ανά 4 υποψηφίους, έτσι  ώστε να μπορούν να εκλέγονται και Έλληνες του εξωτερικού, ειδάλλως η ένταξή τους στα ψηφοδέλτια θα μπορούσε να καταλήξει να αφορά μη πιθανές εκλόγιμες θέσεις και έτσι να μην εκλέγεται κανένας υποψήφιος του ψηφοδελτίου Επικρατείας από το εξωτερικό και η όλη ρύθμιση και διαδικασία να μην έχει κανένα ουσιαστικό θετικό αποτέλεσμα,  αλλά μόνο κόστος και εμπαιγμό.

Προτείνεται επίσης η κατανομή των αποδήμων σε τρεις (3) εκλογικές περιφέρειες εξωτερικού και να αποδοθούν σε αυτές είκοσι (20) βουλευτικές έδρες (εκ των 300) ή δέκα (10) εκ των 200 σε περίπρωση που μειωθεί ο αριθμός τους κατά την πρόταση της ΠΑΤ.ΡΙ.Ε., που θα καταλαμβάνονται από τους Έλληνες του Εξωτερικού, μέσα από ψηφοδέλτια ανά εκλογική περιφέρεια. Οι Εκλεγέντες Βουλευτές του εξωτερικού, θα συμμετέχουν στις ψηφοφορίες  (με φυσική παρουσία, ηλεκτρονική ή επιστολική ψήφο), μόνον επί ειδικών νομοθετημάτων της Βουλής, που θα καθοριστούν από ειδικότερες Νομοθετικές διατάξεις.

Η Κατανομή αυτών των βουλευτικών εδρών στις εκλογικές περιφέρειες εξωτερικού προτείνεται να είναι ως εξής : δέκα (10) για τους Έλληνες της Β. και Ν. Αμερικής που είναι περίπου τρισείμισι (3,5) εκατομμύρια, πέντε (5) για τους Έλληνες των κρατών της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής που είναι περίπου ένα (1) εκατομμύριο και πέντε (5) για τους Έλληνες της Ωκεανίας - Αυστραλίας που είναι επίσης περίπου ένα (1) εκατομμύριο.
 

 
 
Εκκλησιαστικο
22 Jun 2018 | 20:04

     Διαμορφώνουμε ένα νέο, καινοτόμο πλαίσιο στις σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας, αρχής γενομένης από την αναμόρφωση της εκκλησιαστικής δικαιοσύνης με την αντικατάσταση του Ν. 5383/1932 «Περί των Εκκλησιαστικών Δικαστηρίων και της προ αυτών διαδικασίας» ο οποίος, πέρα από τις εγνωσμένες νομοτεχνικές του αδυναμίες,  ανταποκρίνεται μόνο στην εποχή που συνετάχθη, ανταποκρινόμενοι έτσι στο αίτημα τόσο της επιστήμης όσο και της ίδιας της Εκκλησίας. Νέος, ειδικός νόμος, θα ρυθμίζει τα ζητήματα ιδρύσεως, συγκροτήσεως, αρμοδιότητας και λειτουργίας των εκκλησιαστικών δικαστηρίων, με την ανάληψη της απονομής της εκκλησιαστικής δικαιοσύνης από την ίδια την Εκκλησία τόσο κατά το ουσιαστικό, όσο και κατά το δικονομικό της σκέλος, εισάγοντας ένα φιλελεύθερο σύστημα στον χώρο της εκκλησιαστικής δικαιοσύνης.


    Για την επίλυση του ζητήματος των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων στα οποία κατά κανόνα δεν ασκείται καμία κρατική εποπτεία, απολαύοντας σχεδόν πλήρους αυτονομίας, προτείνεται ότι με νόμο θα προβλέπονται οι εκκλησιαστικοί φορείς που θα έχουν νομική προσωπικότητα ως προς τις νομικές τους σχέσεις και μόνο, οι οποίοι θα καλούνται «εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα» και θα έχουν νομική προσωπικότητα ειδικού χαρακτήρα διεπόμενα από τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας.


     Για την αποκρυστάλλωση των σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας θεωρούμε ότι θα πρέπει να λάβει χώρα ένα «δίπτυχο πράξεων». Από την πλευρά της, η Πολιτεία θα πρέπει να προβεί άμεσα στη ρύθμιση των ζητημάτων του άρθρου 3 του Συντάγματος με την κατάργηση και την αντικατάσταση αυτού σε μελλοντική αναθεώρηση, άλλως την επίλυση αυτών με την κατάρτιση ενός σύντομου, βραχύλογου Καταστατικού Χάρτη ο οποίος θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια της Βουλής και θα καθορίζει τις σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας. Το περιεχόμενου αυτού θα καταρτιστεί αφού ληφθεί υπόψη τόσο η γνώμη της ίδιας της Εκκλησίας, σε συνεννόηση πάντα με την ανώτατη εκκλησιαστική διοικητική αρχή, την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας (Ι.Σ.Ι.) και τους ειδικώς εξουσιοδοτημένους προς τούτο εκπροσώπους της, αλλά και έπειτα από προτάσεις Πανεπιστημιακών ειδικών επί εκκλησιαστικών ζητημάτων και του εκκλησιαστικού δικαίου. Σε αυτόν τον νόμο θα ρυθμίζονται ακανθώδη ζητήματα που ταλανίζουν εδώ και χρόνια τη νομική θεωρία και  επιστήμη, όπως το καθεστώς της συγκροτήσεως της Ιεράς Συνόδου Ιεραρχίας (Ι.Σ.Ι) και της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου (Δ.Ι.Σ.), το ζήτημα της νομικής προσωπικότητας της Εκκλησίας καθώς και αυτό της μισθοδοσίας του κλήρου, αλλά και οικονομικής φύσεως ζητημάτων γενικότερα. Τα υπόλοιπα ζητήματα θα τα ρυθμίσει η ίδια η Εκκλησία με εσωτερική πράξη της και ανάλογα με τη φύση αυτών μπορεί να κριθεί αναγκαίο να προβεί στις ρυθμίσεις αυτές έπειτα από προηγούμενη σχετική διά νόμου εξουσιοδότηση.  Πάγια θέση μας αποτελεί ότι η εκπόνηση ενός τέτοιου σχεδίου θα διαγράψει με σαφήνεια το πλαίσιο σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας, σε μια ουσιαστική προσπάθεια γεφύρωσης του χάσματος και λειτουργικής αποκατάστασης των μεταξύ τους σχέσεων.


     Η δεύτερη πράξη θα γίνει από την Εκκλησία, με πρώτο μέλημα την εκπόνηση ενός νέου, θεμελιώδους κανονισμού διοικήσεως και λειτουργίας της περιλαμβάνοντας όλα εκείνα τα ζητήματα που θα ρυθμίζουν και θα διέπουν την εύρυθμη οργάνωση και λειτουργία της, αποκαθιστώντας την κανονικότητα και συνταγματικότητα, καταργώντας μια πληθώρα αντικανονικών, αντιεκκλησιολογικών και αντισυνταγματικών διατάξεων, όπως αυτές διατυπώνονται στον Καταστατικό Χάρτη της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ελλάδος, τον Ν. 590/1977 όπως αυτός ισχύει μέχρι σήμερα. Στον νέο αυτόν Κανονισμό θα αναγράφονται και οι υποχρεώσεις της Εκκλησίας οι οποίες απορρέουν αφενός από το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους, αφετέρου δε από τους ιερούς κανόνες της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τον Πατριαρχικό και Συνοδικό Τόμο της 29ης Ιουνίου του 1850 με τον οποίο ανακηρύχθηκε Αυτοκέφαλη η Εκκλησία της Ελλάδος και την Πατριαρχική και Συνοδική Πράξη του 1928, με την οποία παραχωρήθηκαν επιτροπικώς στην Εκκλησία της Ελλάδος οι Μητροπόλεις του κλίματος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

     Σχέσεις Εκκλησίας και Κράτους

     Σεβόμαστε απόλυτα την συμπόρευση και συναλληλία του Κράτους και της Εκκλησίας, όπως έχει διασαφηνιστεί στα Εθνικά Συντάγματα, ήδη από την Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου του 1822, έως το πιο πρόσφατο αναθεωρημένο του 2008, όπου ρητά προβλέπεται από το άρθρο 3 ότι "επικρατούσα θρησκεία είναι η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία", ενώ το ίδιο το Σύνταγμα ξεκινά με την επίκληση "εις το Όνομα της Αγίας, Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος". Στοιχεία που αποδεικνύουν τον σεβασμό και την διαχρονικότητα της βαθιάς θρησκευτικότητας του ελληνικού Έθνους, όπως αυτή εκφράστηκε από τους Αγωνιστές του 1821 μέχρι τις μέρες μας.

     Επομένως, δεν δεχόμαστε καμία συζήτηση για χωρισμό Πολιτείας - Εκκλησίας, ούτε δημιουργία "ουδετερόθρησου" Κράτους. Χρόνια προβλήματα όπως η αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας, μπορούν να λυθούν μέσα από ένα πλαίσιο αμοιβαίας συνεννόησης, μακριά από το πνεύμα της αρπαγής και απαλλοιτρίωσης που χαρακτηρίζει σκοτεινά, απολυταρχικά καθεστώτα άλλων εποχών. Επίσης, η μισθοδοσία των Κληρικών και Αρχιερέων πρέπει να παραμείνει ως έχει, αφού είναι μία ελάχιστη ανταπόδοση του ελληνικού Κράτους στην τεράστια και ανυπολόγιστης αξίας προσφορά της Εκκλησίας στο Έθνος. Ταυτόχρονα, προτείνουμε φοροαπαλλαγές για τα εκκλησιαστικά ιδρύματα που προσφέρουν κοινωνικό έργο και αδυνατούν να το εκπληρώσουν, εξαιτίας των δυσβάστακτων φόρων που τους έχουν επιβληθεί  τα τελευταία χρόνια.

     Για την ΠΑΤ.ΡΙ.Ε η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν αποτελεί έναν παρωχημένο θεσμό, αλλά έναν ζωντανό οργανισμό  που συμβάλει στην πνευματική αναζωογόννηση του ελληνικού Έθνους. Τιμούμε ιδιαίτερως το Οικουμενικό Πατριαρχείο και προτρέπουμε τους Σεβασμιώτατους Μητροπολίτες να παρεμβαίνουν με το λόγο τους στα κοινωνικά ζητήματα, διότι η Εκκλησία πορεύεται μαζί με τον λαό.

     Σχέσεις με άλλες θρησκείες

     Σεβόμαστε οποιαδήποτε θρησκεία εκτός της Χριστιανικής, αρκεί αυτή να μην έρχεται σε αντίθεση με την ιστορία, την κοινωνική ειρήνη και την αρμονική συνύπαρξη του Έθνους μας. Θεωρούμε καθήκον του Κράτους να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη τέλεση θρησκευτικών τελετουργιών άλλων δογμάτων και θρησκειών, αρκεί αυτές να μην αντιβαίνουν στις πανανθρώπινες αρχές ελευθερίας, δημοκρατίας και προόδου. Όσον αφορά στην λειτουργία μουσουλμανικών χώρων λατρείας εκτός Θράκης, αυτοί ήδη υπάρχουν κατά εκατοντάδες σε ολόκληρη τη χώρα, επομένως είναι απαράδεκτη η δημιουργία μεγάλου ισλαμικού τεμένους στην Αθήνα και μάλιστα με τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου, διότι θα δημιουργήσει ένταση και κοινωνικό αποκλεισμό σε μια ήδη υποβαθμισμένη περιοχή της Αττικής.

 
 
 
 
 
Δικαιοσυνη και το Σωφρονιστικο Συστημα
22 Jun 2018 | 20:02
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
 

Η Δικαιοσύνη αποτελεί μία ευρύτερη έννοια, η οποία αναφέρεται τόσο στην ικανοποίηση του κοινώς περί Δικαίου αίσθημα με τη απονομή Δικαίου, όσο και με της επιβολή μέσω της Δικαστικής εξουσίας, στα πλαίσια μιας οργανωμένης κοινωνίας, ποινών και κυρώσεων που σκοπό έχουν να σωφρονίσουν τον παραβάτη και να παραδειγματίσουν της κοινωνία. Στα πλαίσια, λοιπόν της ορθής απονομής δικαιοσύνης η Δικαστική Εξουσία πρέπει να είναι πλήρως ανεξάρτητη απαλλαγμένη από επιρροές και παρεμβάσεις της πολιτικής εξουσίας. Άλλωστε αυτό επιβάλλει και η διάκριση των Εξουσιών θεμελιώδης αρχή του Δημοκρατικού πολιτεύματος στην Ελλάδα.


1. Διορισμός Ανωτάτων Δικαστών


Ο Συνταγματικός Νομοθέτης έκρινε πως η διάκριση των εξουσιών πρέπει να κάμπτεται προκειμένου η Δικαστική εξουσία να ελέγχεται κατά κάποιο τρόπο από τον κυρίαρχο λαό, μέσω της Κυβέρνησης. Στα πλαίσια αυτά βάσει της παρ.5 του άρθρου 90 του Συντάγματος οι ανώτατοι Δικαστές διορίζονται με Προεδρικό Διάταγμα μετά από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου.


Βασική θέση της ΠΑΤ.ΡΙ.Ε είναι ότι το άρθρο αυτό παραβιάζει την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, η οποία αποτελεί βασικό πυλώνα του Δημοκρατικού πολιτεύματος και δημιουργεί πολλά ερωτηματικά ως προς την ανεξαρτησία και την αδιαβλητότητα της διαδικασίας επιλογής των ανώτατων Δικαστών.


Η τροποποίηση της διαδικασίας επιλογής των Ανώτατων Δικαστικών Λειτουργών από την Κυβέρνηση είναι επιβεβλημένη. Αυτή μπορεί αρχικά να γίνει με κοινό νόμο, στο πλαίσιο της εξουσιοδότησης που παρέχει το Σύνταγμα. Μπορεί, δηλαδή, να συσταθεί ένα συμβουλευτικό σώμα που θα απαρτίζεται από ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς όλων των κλάδων, αλλά και από καθηγητές πανεπιστημίου, δικηγόρους και ακαδημαϊκούς, το οποίο θα καταθέτει, με πλήρη αιτιολογία, μια λίστα υποψηφίων προς την Κυβέρνηση. Το Υπουργικό Συμβούλιο θα είναι αρμόδιο για την τελική απόφαση, επιλέγοντας μέσα από τη προτεινόμενη λίστα.


Εν συνεχεία και στο πλαίσιο Συνταγματικής Αναθεώρησης η ΠΑΤ.ΡΙ.Ε τάσσεται υπέρ πλήρους κατάργησης της επιλογής των Ανώτατων Δικαστών από την Κυβέρνηση και διορισμό αυτών από υπηρεσιακά συμβούλια εντός του Δικαστικού σώματος.


Στόχος: ενίσχυση της διάκρισης των εξουσιών, πλήρης ανεξαρτησία της Δικαστικής εξουσίας.

 


2. Καθυστέρηση Απονομής Δικαιοσύνης


Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο υποβαθμίζει την ικανοποίηση του περί δικαίου αισθήματος είναι η καθυστέρηση της απονομής δικαιοσύνης, με αποτέλεσμα η μακροχρόνια και περίπλοκη διαδικασία στην οποία εμπλέκονται οι πολίτες να προκαλεί δυσφορία και απογοήτευση για τη λειτουργία της δικαιοσύνης.


Πρόταση της ΠΑΤ.ΡΙ.Ε είναι αυτό να αλλάξει ριζικά. Η καθυστέρηση έκδοσης απόφασης άνω της διετίας, σε οποιοδήποτε βαθμό δικαιοδοσίας, από τη στιγμή της νόμιμης άσκησης του ενδίκου βοηθήματος ή μέσου, θα επιφυλάσσει αποζημιωτικές αξιώσεις κατά του Δημοσίου, οι οποίες θα ισούνται με ένα μισθό ανειδίκευτου εργάτη για κάθε μήνα καθυστέρησης εντόκως.


Στόχος: Ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης, περιορισμός εξόδων και αδικαιολόγητης ταλαιπωρίας των διαδίκων.

 


3. Ίδρυση Συνταγματικού Δικαστηρίου


Στην Ελλάδα ο έλεγχος συνταγματικότητας των νόμων είναι διάχυτος, παρεμπίπτων και συγκεκριμένος και διενεργείται απ’ όλα τα δικαστήρια όλων των βαθμίδων και όλων των δικαιοδοσιών. Αυτό σημαίνει ότι στα πλαίσια ελέγχου της συνταγματικότητας ενός νόμου και μόνο παρεμπιπτόντως κρίνοντας δηλαδή συγκεκριμένη υπόθεση αστική, ποινική ή διοικητική, ο Δικαστής μπορεί σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ. 4 να μην εφαρμόσει νόμο που κατά την κρίση του είναι αντισυνταγματικός. Ωστόσο, ακόμη κι αν κριθεί παρεμπιπτόντως μία διάταξη αντισυνταγματική, αυτή συνεχίζει να ισχύει. Μόνο το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο στην Ελλάδα και σε περίπτωση έκδοσης αντιφατικών αποφάσεων των ολομελειών των ανώτατων δικαστηρίων, αναλαμβάνει την άρση της αμφισβήτησης και εφόσον αποφανθεί ότι η ο υπό κρίση νόμος είναι αντισυνταγματικός αυτός καθίσταται ανενεργός.


Θέση της ΠΑΤ.ΡΙ.Ε είναι ότι ο ισχύον τρόπος ελέγχου της αντισυνταγματικότητας ενός νόμου ή μίας διάταξης νόμου είναι προβληματικός και απαιτεί ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία, στο μεσοδιάστημα της οποίας μπορεί να έχουν χαθεί ή αποδυναμωθεί αξιώσεις, να έχουν ήδη καταπατηθεί ατομικά δικαιώματα και σε κάθε περίπτωση να έχει λάβει χώρα σειρά αυθαιρεσιών. Επίσης, το εν λόγω σύστημα ελέγχου, αποκλείει εντελώς τη δυνατότητα άμεσης προσφυγής του πολίτη στην Ελληνική Δικαιοσύνη προκειμένου να επιληφθεί την απευθείας κρίση ενός νόμου αναφορικά με τη συνταγματικότητα αυτού. Συνεπώς και βάσει των ανωτέρω η ΠΑΤ. ΡΙ.Ε θεωρεί επιβεβλημένη την Ίδρυση Συνταγματικού Δικαστηρίου, προκειμένου η Δικαιοσύνη να επιλαμβάνεται άμεσα, τάχιστα και ειδικά επί της συνταγματικότητας τυπικού νόμου.


Στόχος: Ενίσχυση του Κράτους Δικαίου, αποφυγή εκδόσεως αντιφατικών αποφάσεων, δυνατότητα σε κάθε πολίτη της ευθείας προσβολής της συνταγματικότητας οποιουδήποτε νομοθετήματος.

 


4. Κατάργηση Βουλευτικής Ασυλίας


Στα άρθρα 61 και 62 του Συντάγματος κατοχυρώνεται η βουλευτική ασυλία, η οποία κατά καιρούς έχει αποτελέσει και συνεχίζει να αποτελεί ένα νόμιμο κρησφύγετο, παράνομων συμπεριφορών και αδικημάτων εκ μέρους των βουλευτών. Κατά την ορθή ερμηνεία, όμως του Συντάγματος, η ασυλία που ο Συνταγματικός νομοθέτης θέλησε να προβλέψει για το βουλευτή, αφορά αποκλειστικά το ακαταδίωκτο για γνώμη ή ψήφο που έδωσε κατά την άσκηση των βουλευτικών καθηκόντων του και όχι γενικά για οποιαδήποτε αδίκημα αυτός διαπράξει. Στα καθήκοντα δεν περιλαμβάνονται η κλοπή, η φοροδιαφυγή, ο αθέμιτος πλουτισμός, η απατή κλπ.

Θέση της ΠΑΤ.ΡΙ.Ε είναι ότι η εφαρμογή της Συνταγματικής πρόβλεψης του νομοθέτη, έως τώρα είναι λανθασμένη καθότι είναι πλήρως αντιφατικό και αυθαίρετο να θεωρείται ότι το Σύνταγμά μας μπορεί να περιέχει αντιφατικές διατάξεις, ήτοι από τη μία να κατοχυρώνει τη πλήρη διάκριση των εξουσιών κι από την άλλη να θέτει τη νομοθετική εξουσία σε θέση δικαστή. Επιπλέον δεν μπορεί να θεωρηθεί ορθό από τη μία ο Συνταγματικός νομοθέτης να προβλέπει ως κατοχυρωμένο ατομικό δικαίωμα την ισότητα μεταξύ των πολιτών και από την άλλη να επιφυλάσσει ειδική μεταχείριση για τα αιρετά πρόσωπα του κοινοβουλίου. Σε κάθε περίπτωση ακόμα κι αν θεωρηθεί ότι η βούληση του Συνταγματικού νομοθέτης ορθά ερμηνεύεται έως τώρα, θέση της ΠΑΤ.ΡΙ.Ε είναι η άρση οποιασδήποτε έριδος επί του θέματος καταργώντας πλήρως την βουλευτική ασυλία.


Στόχος: Πλήρης διάκριση εξουσιών, σεβασμός στην αρχή της ισότητας, αποφυγή καταστρατήγησης και κατάχρησης του βουλευτικού αξιώματος, η Δικαστική Εξουσία μοναδική εγγυήτρια της απονομής δικαιοσύνης.

 


5. Ευθύνη Υπουργών


Στο άρθρο 86 του Συντάγματος ο Συνταγματικός Νομοθέτης επιφυλάσσει την αρμοδιότητα για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών στο νομοθετικό όργανο, ήτοι στη Βουλή. Μάλιστα στην παρ. 3 του εν λόγω άρθρου προβλέπεται σύντομη αποσβεστική προθεσμία προκειμένου η Βουλή να ασκήσει την αρμοδιότητά της κι εφόσον δεν την ασκήσει επέρχεται ολοσχερή εξάλειψη της ποινικής αξίωσης της πολιτείας για κάθε αδίκημα που τέλεσε το μέλος της κυβέρνησης ή υφυπουργός κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Είναι σαφές ότι ο εκτελεστικό νόμος του ανωτέρω άρθρου, περί ευθύνης υπουργών δεν μπορεί να παρεκκλίνει από την ανωτέρω αποσβεστική προθεσμία.

Πάγια θέση της ΠΑΤ.ΡΙ.Ε είναι η κατάργηση του νόμου περί ευθύνης Υπουργών και στα πλαίσια Συνταγματικής αναθεώρησης τροποποίηση του άρθρου 86 του Συντάγματος ως προς όλα τα σκέλη του, με σκοπό την ανάθεση της αρμοδιότητας της άσκησης της ποινικής δίωξης στη τακτική δικαιοσύνη, σε ανώτερους εισαγγελικούς λειτουργούς. Η λύση αυτή αποκαθιστά την αρχή της ισότητας και εμπεδώνει το αίσθημα ισονομίας στους πολίτες.


Στόχος: Μόνο οι Εισαγγελικές Αρχές θα έχουν αρμοδιότητα να ασκούν ποινική δίωξη , ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης , πλήρης διάκριση των εξουσιών, αντιμετώπιση των μελών της Κυβέρνησης σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από την κοινή ποινική νομοθεσία, σεβασμός στην αρχή της ισότητας.

 


6. Αναδρομική Ισχύς Νόμου


Η μη αναδρομική ισχύς νόμου προστατεύει την εμπιστοσύνη του πολίτη ως προς τη μη ανατροπή ήδη κεκτημένων δικαιωμάτων και δημιουργημένων σχέσεων και καταστάσεων. Η απαγόρευση εφαρμογής αναδρομικού νόμου κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα από τη διάταξη 77 παρ. 2, όπου ο Συνταγματικός Νομοθέτης θέλησε να εισάγει τον βασικό κανόνα. Επίσης το Σύνταγμά με ορισμένες διατάξεις απαγορεύει ή επιτάσσει ειδικώς την εφαρμογή αναδρομικού νόμου. Το ίδιο το Σύνταγμα, δηλαδή, σε κάποιες περιπτώσεις επιτρέπει την αναδρομική ισχύ, ορθώς. Σ’ αυτό το σημείο θα πρέπει να αποσαφηνισθεί, ότι το πνεύμα του Συνταγματικού νομοθέτη είναι η απαγόρευση αναδρομικής ισχύς δυσμενέστερου νόμου. Το θέμα της αναδρομικής εφαρμογής νομοθετικής διάταξης είναι ένα περίπλοκο θέμα πάνω στο οποίο έχουν διαμορφωθεί αντικρουόμενες θεωρίες και ερμηνείες. Με αφετηρία αυτές τις αντικρουόμενες ερμηνείες, παρατηρείται ο κοινός νομοθέτης και οι κυβερνήσεις, πολλές φορές να παραβιάζουν τα γράμμα και το πνεύμα του Συντάγματος προσδίδοντας αναδρομική ισχύ σε νόμο, ο οποίος επιφέρει προσβολή των ατομικών δικαιωμάτων.

Θέση της ΠΑΤ.ΡΙ.Ε είναι ότι καμία ερμηνεία δεν μπορεί να υπερκερνά την βασική αρχή της απαγόρευσης της αναδρομικής ισχύος οποιουδήποτε νόμου, με μόνη εξαίρεση αυτήν κατά την οποία η αναδρομική ισχύς νόμου επιφυλάσσει ευνοϊκότερες, από τον προηγούμενο νόμο, διατάξεις και η εφαρμογή του επιφέρει επωφελή για τον διοικούμενο – πολίτη αποτελέσματα. Η αναδρομική ισχύς νόμου επιβάλλεται να εφαρμόζεται σε ορισμένες περιπτώσεις προκειμένου να μην οδηγούμαστε σε αδικίες και ανισότητες, αρκεί τα αποτελέσματα της εφαρμογής του να μην επιφέρουν προβολή ατομικών δικαιωμάτων και να μην ανατρέπουν προς το χειρότερο ήδη κεκτημένα δικαιώματα και καταστάσεις.


Στόχος: Ενίσχυση ενός Κράτους Δικαίου, Σχέση εμπιστοσύνης του Κράτους με τον Πολίτη.

 


7. Ο Φυσικός Δικαστής είναι μέρος της κοινωνίας


Ο Δικαστής εξαιτίας της φύσης του επαγγέλματος είναι αποκομμένος από το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο. Αυτό ως ένα σημείο είναι θεμιτό προκειμένου αυτός, ανεπηρέαστος να αποφαίνεται επί των κρινόμενων υποθέσεων αντικειμενικά κι ανεπηρέαστα. Ωστόσο ο Δικαστής οφείλει προκειμένου να διαμορφώνει πλήρη και ολοκληρωμένη εικόνα της κοινωνικής πραγματικότητας να έρχεται σε μία ελάχιστη επαφή με το κοινωνικό σύνολο και να εκφέρει γνώμη σε θέματα που απασχολούν μεγάλο μέρος του κοινωνικού συνόλου

Θέση της ΠΑΤ.ΡΙ.Ε είναι η δημιουργίας εντός των δικαστηρίων γραφείων τύπου. Ο φυσικός δικαστής θα μπορεί να συναντά άμεσα τον πολίτη. Επιπλέον, η ενημέρωση των δημοσιογράφων για κρίσιμα ζητήματα θα γίνεται από την απευθείας επικοινωνία των δικαστικών λειτουργών με τους δημοσιογράφους. Παρουσίαση δικαιοδοτικού έργου μέσω των γραφείων τύπου.


Στόχος: Ενίσχυση της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ των δικαστικών λειτουργών και της κοινωνίας.

 


8. Νόμος Διαμεσολάβησης


Ο νόμος 4512/2018 θέτει την υποχρεωτικότητα, επί ποινή απαραδέκτου, της διαμεσολάβησης για ορισμένες ιδιωτικές διαφορές. Αυτό σημαίνει πως προστίθεται μία ενδιάμεση διαδικασία, ένα ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ του πολίτη και του φυσικού του δικαστή, το οποίο στάδιο αν δεν ακολουθηθεί τότε η προσφυγή στην δικαιοσύνη κηρύσσεται απαράδεκτη.

Θέση της ΠΑΤ.ΡΙ.Ε είναι πως η υποχρεωτικότητα του εν λόγω θεσμού, είναι αντισυνταγματική, θα πρέπει δε, να τροποποιηθεί και να αποσυνδεθεί από την ποινή απαραδέκτου της συζήτησης του ενδίκου βοηθήματος. Ο θεσμός της διαμεσολάβησης θα πρέπει να αποτελεί προαιρετική επιλογή εφόσον τα μέρη κρίνουν ότι θέλουν να επιδιώξουν μία εξωδικαστική λύση, η οποία να τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της διαμεσολάβησης.


Στόχος: Άμεση πρόσβαση του πολίτη στο φυσικό του Δικαστή, αδιαβλητότητα της απονομής Δικαιοσύνης, αποφυγή της υποχρεωτικής περαιτέρω οικονομικής επιβάρυνσης των διαδίκων.

 


9. Αναδιαμόρφωση Ποινών


Η οικονομική κρίση εκτός από τα αποτελέσματα που βιώνει καθημερινά ο Έλληνας πολίτης, έχει επιφέρει σημαντική μεταβολή και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υποθέσεων που συσσωρεύονται στις αίθουσες των Δικαστηρίων αλλά και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ίδιων των πολιτών, οι οποίοι ξαφνικά βρίσκονται αντιμέτωποι με την Ελληνική Δικαιοσύνη. Παρατηρείται το φαινόμενο, πολίτες οι οποίοι δεν είχαν καμία ανάμειξη με τη δικαιοσύνη πριν την μεγάλη επιδρομή των άμεσων και έμμεσων φόρων, των αυξημένων ασφαλιστικών εισφορών και εν γένει την ανατροπή της κοινωνικοοικονομικής εικόνας στην Ελλάδα, άνθρωποι οι οποίοι ήταν συνεπείς σε όλες τους τις υποχρεώσεις να βρίσκονται ενώπιον των Δικαστηρίων, αντιμετωπίζοντας κυρώσεις και ποινές, οι οποίες όμως έχουν προβλεφθεί επάνω σε μία θεμελιώδη αρχή… Ότι το Κράτος και οι πολίτες του δεν βρίσκονται στα όρια του οικονομικού αφανισμού.

Θέση της ΠΑΤ.ΡΙ.Ε είναι η εισαγωγή τόσο στο Αστικό, όσο και στο Ποινικό και Διοικητικό Δίκαιο ποιοτικών χαρακτηριστικών, τα οποία εφόσον πληρούνται θα επισύρουν ηπιότερες αστικές, ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.


Στόχος: Αποκατάσταση του Κράτους Δικαίου, ορθότερη απονομή δικαιοσύνης, εναρμόνιση των ποινών με τα νέα δυσβάστακτα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα.

 


10. Κοινοφελής Εργασία


Στο πλαίσιο της νέας διαμορφωμένης κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και με δεδομένο ότι η κοινωφελής εργασία, από πλευράς ηθικής απαξίας, αποτελεί μία ηπιότερης μορφής ποινή, από αυτή της στέρησης της ελευθερίας, θα ήταν ορθό να ενισχυθεί η εφαρμογή της, ως μέτρο σωφρονισμού και παραδειγματισμού.


Θέση της ΠΑΤ.ΡΙ.Ε είναι, στο πλαίσιο Συνταγματικής Αναθεώρησης, η τροποποίηση άρθρου 22 παρ. 4 του Συντάγματος και του Ποινικού Κώδικα, δίνοντας στον Ποινικό Δικαστή τη δυνατότητα, υπό προϋποθέσεις, αντί των ποινών κράτησης και φυλάκισης των πταισματοδικείων και Μονομελών Πλημμελειοδικείων, αντίστοιχα, να επιβάλλει ποινή υποχρεωτικής κοινωφελούς εργασίας.


Στόχος: Δημιουργική έκτιση ποινής, υγιής σωφρονισμός, προετοιμασία για κοινωνική επανένταξη, μετριασμός της ηθικής απαξίας εγκλημάτων που τελούνται από πολίτες και επιχειρηματίες, οι οποίοι είναι θύματα της οικονομικής κρίσης.

 


ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ


1. Αύξηση δικαστικών, κλειστών και αγροτικών φυλακών.


Στόχος: Αποσυμφόρηση των φυλακών με ορθό τρόπο και όχι με την ψήφιση ευνοϊκών ποινικών νόμων, με περιορισμένη χρονική ισχύ, οι οποίοι εκτός των άλλων δημιουργούν συνθήκες πλήρους ανισότητας μεταξύ των κατηγορουμένων - κρατουμένων και καταδίκων. Μέσω των αγροτικών φυλακών θα επιδιώκεται αυτονομία όλων των φυλακών σε τρόφιμα, ηθική ανάπλαση, προετοιμασία για κοινωνική επανένταξη.


2. Απομάκρυνση των φυλακών από τον αστικό ιστό -πυκνοκατοικημένες περιοχές.


Στόχος: Παροχή ασφάλειας στους πολίτες.


3. Διαρκής εκπαίδευση των σωφρονιστικών υπαλλήλων. Συγκρότηση τετραμελών τμημάτων ελέγχου των σωφρονιστικών υπαλλήλων και της κατάστασης των σωφρονιστικών ιδρυμάτων τα οποία θα αποτελούνται από έναν δικαστή, ένα δικηγόρο, ένα ψυχίατρο και έναν αξιωματικό της Ελληνικής αστυνομίας. Τα τμήματα θα είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο της ορθής και σύννομης λειτουργίας των καταστημάτων κράτησης.


Στόχος: Προάσπιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων των κρατουμένων και φυλακισμένων εντός των σωφρονιστικών ιδρυμάτων, πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και πολλών άλλων εντός των φυλακών, έλεγχος της υπηρεσιακής υπευθυνότητας των υπαλλήλων, εξάλειψη της κατάχρησης εξουσίας.

 
 
 
 
 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
22 Jun 2018 | 20:00

   Η λαθρομετανάστευση επιδρά δυσμενώς στα θεμελιώδη δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών και νόμιμων κατοίκων, ενώ αποτελεί πρόκληση σε σειρά τομέων, συμπεριλαμβανομένων της δημόσιας υγείας, της δημόσιας τάξης και της εθνικής ασφάλειας.

   Η Ελλάδα, λόγω της ιδιαίτερης γεωγραφικής της θέσης και του μήκους των εξωτερικών συνόρων που καλείται να διαχειριστεί, αντιμετωπίζει ιδιαίτερη πίεση από μεικτές μεταναστευτικές ροές ατόμων που συνήθως στερούνται νομιμοποιητικών εγγράφων.

   Οι προκλήσεις της παράνομης μετανάστευσης που η Ελλάδα και  οι Έλληνες αντιμετωπίζουν εξαιτίας της τωρινής ανεξέλεγκτης κατάστασης και της κυβερνητικής αβελτηρίας που κινείται μεταξύ του διπόλου ανεπάρκεια και ιδεολογική «στένωση», απαιτούν μία ολοκληρωμένη, συνεκτική και αποτελεσματική απάντηση.

   Απαιτείται προστασία της Ελλάδος ως πατρογονικής γης και ως βιώσιμης χώρας, με όλα τα πολιτιστικά αγαθά της και την πολιτιστική κληρονομιά της, που προτάσσει το συμφέρον και την βούληση των Ελλήνων πολιτών υπεράνω και έναντι κάθε τρίτου.

   Η προσέγγιση της ΠΑΤ.ΡΙ.Ε. έχει ως κεντρικό της σημείο την επαναφορά της νομιμότητας και του αισθήματος ασφαλείας μεταξύ των Ελλήνων πολιτών με συνδυαστικές ενέργειες που μπορούν να υιοθετηθούν άμεσα ή με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα εκτέλεσης και με στόχευση την αποτροπή της έλευσης λαθρομεταναστών, περιορισμό του αριθμού όσων έχουν ήδη εισέλθει και καταπολέμηση των συνεπειών της λαθρομετανάστευσης, ενώ οι δράσεις αφορούν τόσο μονομερείς πράξεις σε επίπεδο Ελλάδος όσο και αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο όπως ορίζουν οι εθνικές ανάγκες και η νυν κατανομή των αρμοδιοτήτων.


Γενικές αρχές:

- Πλήρης διαχωρισμός των εννοιών μετανάστης, αιτών ασύλου και πρόσφυγας. Οι πρόσφυγες δικαιούνται διεθνούς προστασίας έως ότου δεν υφίστανται πλέον οι συνθήκες χορήγησης του καθεστώτος αυτού, όπως οι αντίστοιχες διεθνείς συμβάσεις ορίζουν, με σεβασμό στο δικαίωμα ασύλου και της αρχής της μη επαναπροώθησης αλλά και στο γεγονός ότι η χορήγηση ασύλου συνιστά κυριαρχικό δικαίωμα των κρατών.
- Καμία ανοχή στην παράνομη μετανάστευση, ειδικά έναντι όσων καταχρηστικά μεταχειρίζονται τις διαδικασίες που προβλέπονται προς ικανοποίηση του δικαιώματος στο άσυλο.
- Καμία ανοχή στη δημιουργία παράλληλων κοινωνιών.
- Καμία αλλοίωση της έννοιας της ιθαγένειας.
- Καταστολή του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, της τρομοκρατίας και άλλων απειλών συναφών με την ασφάλεια, καθότι σχετίζονται με την διακίνηση λαθρομεταναστών.
- Μείωση των κινήτρων της λαθρομετανάστευσης.
- Ταχύτερη απέλαση όσων στερούνται νομιμοποιητικών εγγράφων και νόμιμης παραμονής.
- Αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για την επιστροφή, την απομάκρυνση, τη χρήση αναγκαστικών μέτρων, την κράτηση και τις απαγορεύσεις εισόδου των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών.
- Ακύρωση κάθε ενταξιακής διαπραγμάτευσης με την Τουρκία και κάθε συνομιλία που αφορά στην αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης συνδεόμενη με την αλλαγή του καθεστώτος θεωρήσεων, καθόσον με  αυτόν τον τρόπο θα τροφοδοτηθούν ροές προς την Ελλάδα τόσο Τούρκων όσο και άλλων διαμενόντων εντός της Τουρκίας.
- Δεν νοείται υποβοήθηση λαθρομεταναστών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα πέραν των καταστάσεων όπου υφίσταται απειλή κατά της ζωής ή σοβαρής παραβίασης θεμελιωδών δικαιωμάτων, συνυπολογίζοντας την αρχή της αναλογικότητας.
- Οι παρανόμως διαμένοντες αποτελούν de facto εγκληματίες στο βαθμό που εισήλθαν παρανόμως στη χώρα και παραμένουν εντός της ελληνικής επικράτειας δίχως διευθέτηση του καθεστώτος παραμονής τους.
- Ο μη σεβασμός του τοπικού πολιτισμού, της Ελλάδος και των πολιτών της, η μη εκτίμηση της εμπιστοσύνης και των ευκαιριών που τους έχουν παραχωρηθεί από την Ελλάδα, η μη συμμόρφωση με τους κανόνες της κοινωνίας και η άρνηση προσαρμογής ή συμμετοχής δεν είναι αποδεκτές ενέργειες και κρίνονται αναλόγως από την πολιτεία.


Άμεσες νομοθετικές παρεμβάσεις και εφαρμογή υφιστάμενης νομοθεσίας:

- Απαγόρευση απόδοσης υπηκοότητας για όσους εισήλθαν παρανόμως στην χώρα, ακόμη κι αν η υφιστάμενη παραμονή τους είναι πλέον νόμιμη.
- Απαγόρευση χορήγησης άδειας εργασίας για όσους εισήλθαν παρανόμως, ακόμη κι αν πλέον διαμένουν νομίμως με βάση το υφιστάμενο καθεστώς τους.
- Αυτόματη απαγόρευση εισόδου για όσους παρανόμως εισήλθαν στη χώρα, με δικαίωμα ένστασης / διοικητικής προσφυγής κατά της απόφασης (εφόσον μελλοντικά επιθυμούν την υποβολή αιτήματος θεώρησης εισόδου) αποκλειστικά από τις αντίστοιχες προξενικές αρχές της Ελλάδος στο εξωτερικό.
- Καμία νομιμοποίηση ή τακτοποίηση του καθεστώτος όσων παρανόμως διαμένουν στην Ελλάδα. Θεωρήσεις εισόδου («βίζα») εκδίδονται από τις προξενικές αρχές και εν πάση περιπτώσει όχι όσο βρίσκονται εντός της Ελληνικής επικράτειας.
- Αναστολή ιδιότητας νόμιμου κατοίκου ή προσώπου που του έχει αποδοθεί άσυλο εάν με δόλο και εν γνώση του υπήρξαν παραπλανητικά, παραποιημένα ή λανθασμένα στοιχεία κατά την αντίστοιχη διεκπεραιωτική, διαδικασία εφόσον τα στοιχεία αυτά αποτέλεσαν την βάση χορήγησης ή απόδοσης αντίστοιχου καθεστώτος. Υιοθέτηση της θέσης πως δεν υφίσταται η έννοια της παραγραφή της παραπλάνησης των αρχών καθ’ότι τα οφέλη της αντίστοιχης αποφάσεως είναι διαρκή και επαναλαμβανόμενα. Επανεξέταση χορήγησης νομιμοποιητικών καθεστώτων από την Ελληνική Υπηρεσία Ασύλου, εξαντλώντας τις δυνατότητες που παρέχει η νομοθεσία εντός του κράτους δικαίου.


Ενέργειες εντός της ελληνικής επικράτειας:

- Έγγραφα καταγραφής με πλήρη βιομετρικά δεδομένα, δίχως εξαιρέσεις και δίχως αυτόματη απόδοση οποιουδήποτε δικαιώματος επί κοινωνικών επιδομάτων και προνοιακών ή εργασιακών δικαιωμάτων.
- Προσφορά εξετάσεων και ιατροφαρμακευτικών υπηρεσιών μόνο στα πλαίσια επειγόντων περιστατικών όπως ορίζουν οι διεθνείς συνθήκες και ο ανθρωπισμός, με χρέωση των εξόδων στην αντίστοιχη πρεσβεία αναλόγως της υπηκοότητας.
- Ενισχυμένος έλεγχος σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν ενδείξεις διακίνησης γυναικών, σε περιπτώσεις γάμου ανηλίκων κάτω από την ηλικία συναίνεσης, και σε όσους δηλώνουν ανήλικοι.
- Υποχρεωτική καταγραφή όσων ΜΚΟ δραστηριοποιούνται στην προσφορά υπηρεσιών προς μετανάστες ανεξαρτήτως χρηματοδότησης (π.χ. ευρωπαϊκοί πόροι, ιδιωτικά κονδύλια, κλπ), δήλωση προς τις κρατικές αρχές των πεπραγμένων ενεργειών τους και ορισμό νομικού εκπροσώπου με νομική έδρα και φυσική παρουσία εντός της Ελληνικής επικράτειας και πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και απαγόρευση κάθε δραστηριότητας οποιασδήποτε ΜΚΟ διακινεί και βοηθά λαθρομετανάστες.
- Απαγόρευση εισόδου εντός χωρικών υδάτων πλοιαρίων τα οποία χρησιμοποιούνται από ΜΚΟ για την άφιξη λαθρομεταναστών.
- Όσον αφορά στο σύστημα επιστροφής, όσοι έχουν τελεσίδικα αναγνωριστεί ως παρανόμως διαμένοντες με αμετάκλητες αποφάσεις των αρμόδιων υπηρεσιών, είτε ως λαθρομετανάστες είτε ως απορριφθέντες αιτούντες ασύλου, τότε επιβάλλονται περιοριστικά μέτρα έως ότου επιστραφούν στην χώρα καταγωγής τους. Η μεταχείρισή τους πρέπει να είναι ανθρώπινη και αξιοπρεπής, σύμφωνα με τα θεμελιώδη δικαιώματα και με σεβασμό στην αρχή της μη επαναπροώθησης, αλλά αυτό επ’ουδενί δεν αποκλείει την αναλογική χρήση καταναγκαστικών μέτρων, την ταχεία διεκπεραίωση αποφάσεων επί αιτήσεων ασύλου, ή την εξασφάλιση της εκπλήρωσης των διεθνών υποχρεώσεων τρίτων χωρών σύμφωνα με τις οποίες οφείλουν να δέχονται την επιστροφή υπηκόων τους που εισήλθαν και διαμένουν παράνομα / παράτυπα σε άλλη χώρα. Παράλληλα με την επαρκή στελέχωση των αντίστοιχων υπηρεσιών και την άρση τεχνικών και διαδικαστικών εμποδίων, θα προωθηθεί η διμερής συνεργασία της Ελλάδος με χώρες καταγωγής με στόχο την αναγκαστική ή υποβοηθούμενη επιστροφή παράνομων μεταναστών.
- Πλήρης αξιοποίηση και ανάπτυξη μητρώου όπου θα καταγράφονται όλες οι διασυνοριακές διελεύσεις από υπηκόους τρίτων χωρών συμπληρωματικά και ενισχυτικά προς τις ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων του χώρου Σένγκεν.
- Καμία δικονομική αναγνώριση της σαρίας – του ισλαμικού δικαίου – και των αποφάσεων που αυτόνομα απορρέουν από αυτήν.
- Παράδοση των χρηματικών μέσων και ισοδύναμων αυτών από όσους υποβάλουν αίτηση ασύλου ή καταγράφθηκαν ως παρανόμως διαμένοντες, όπως επίσης και παράδοσης τιμαλφών υψηλής αξίας, με στόχο την κάλυψη των σχετικών εξόδων τους, ενώ θα επιστρέφεται ό,τι δεν χρησιμοποιήθηκε για την χρηματοδότηση των σκοπών αυτών ή άλλα συναφή προσωπικά τους έξοδα.
- Εποπτεία επιχειρήσεων και δίωξη όσων εκμεταλλεύονται παράνομους μετανάστες, συμπεριλαμβανομένου του τομέα στέγασης όπου απαιτείται ο επαρκής έλεγχος εγγράφων κατά την ενοικίαση χώρων.
- Ενίσχυση υπηρεσιακών δυνατοτήτων των εθνικών σωμάτων ασφαλείας και της συνεργασίας τους με διωκτικές αρχές και υπηρεσίες πληροφοριών συμμαχικών κρατών ώστε να καταπολεμηθούν / εξαρθρωθούν δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος, στα οποία προφανώς εντάσσονται και οι διακινητές λαθρομεταναστών.
- Δραστηριοποίηση συνοριοφυλακής και εκπαίδευση αστυνομικών για την αναγνώριση και αξιολόγηση των σχετικών εγγράφων καθώς και για την ανάλυση του προφίλ αλλοδαπών και προφανώς την κράτηση αυτών εφόσον δεν διαθέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα
- Ενίσχυση των δυνατοτήτων των ενόπλων δυνάμεων, του λιμενικού και των σωμάτων ασφαλείας ως έκφραση της αποτρεπτικής και υπηρεσιακής τους ισχύος.
- Χρήση του στρατού για την συνδρομή συνοριοφυλάκων κατά την επιτήρηση των συνόρων σε περιόδους κρίσης προς αναχαίτιση μεταναστευτικών κυμάτων που απειλούν την εθνική ασφάλεια και εδαφική επικράτεια.
- Διαχείριση και εγκαθίδρυση μέτρων ουσιαστικού ελέγχου των θαλάσσιων και χερσαίων συνόρων με εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογικών μέσων και ενίσχυση των ανθρωπίνων πόρων με στόχο την εξασφάλιση και επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων.

 

Ενέργειες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε συνεργασία με άλλα κράτη μέλη:

-Απόσυρση της Ελλάδας από το προωθούμενο Παγκόσμιο Σύμφωνο για τη Ασφαλή, Ομαλή και Τακτική Μετανάστευση.

- Περαιτέρω δραστηριοποίηση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την συνεργασία των προξενείων των κρατών μελών για τις θεωρήσεις εισόδου σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο με στόχο την αντίστοιχη ενίσχυση των επιχειρησιακών ικανοτήτων των κρατών μελών αλλά και προώθηση της διασύνδεσης των συστημάτων και των υποδομών των τρίτων χωρών με εκείνες της Ένωσης, ώστε να επιτρέπεται η τακτική και ευχερέστερη ανταλλαγή πληροφοριών.

- Αξιοποίηση του προγράμματος εθελοντικής επιστροφής και των υφιστάμενων υπηρεσιών και δομών, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλης κλίμακας συστημάτων της τεχνολογίας πληροφοριών (σχετικά με τις θεωρήσεις εισόδου, τις αιτήσεις ασύλου και την ανταλλαγή πληροφοριών) καθώς και της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας, του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του νόμου, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας.

- Διακρατική συνεργασία και συντονισμός μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου με προσανατολισμό την επιτυχή πρόληψη και καταστολή εγκλημάτων σχετιζόμενων με την παράνομη μετανάστευση, και συγκεκριμένα μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών, δραστηριοτήτων επαγγελματικής κατάρτισης, κοινών ερευνών, διεπιχειρησιακών τεχνολογιών και εκτίμησης των κοινών απειλών και κινδύνων, στις παραμέτρους που αφορούν διασυνοριακά ζητήματα και που διασφαλίζονται συνέργειες και οικονομίες κλίμακας αμοιβαίου οφέλους.

- Συνεργασία σε θέματα μετανάστευσης με τρίτες χώρες διέλευσης και καταγωγής, συλλέγοντας, ανταλλάσσοντας και αναλύοντας πληροφορίες και κυρίως αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας εξατομικευμένες δράσεις με σκοπό της διασφάλιση μη προώθησης μεταναστών από της χώρες αυτές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και δημιουργώντας κατάλληλες και βιώσιμες συνθήκες ώστε να παραμείνουν στις χώρες τους. Προτεραιότητα σε χώρες όπου ήδη υφίσταται συνεργασία και υποδομές ευρωπαϊκής συμμετοχής ή ιδιαίτερες πιέσεις μεταναστευτικών ροών και συγκεκριμένα στην περιοχή της Βόρειας Αφρικής (Αλγερία, Μαρόκο, Τυνησία, Αίγυπτο), στο Κέρας της Αφρικής (Σομαλία, Ερυθραία, Αιθιοπία), και συγκεκριμένες χώρες της Αφρικής (Σουδάν, Σενεγάλη, Νίγηρα) και της Ασίας (Λίβανο, Ιορδανία, Πακιστάν, Αφγανιστάν).

- Ενεργότερη συμμετοχή στα όργανα της διεθνούς κοινότητας και αναγνώριση της ευρωπαϊκής πραγματικότητας, συγκαθορίζοντας και τροποποιώντας τους συλλογικούς κανόνες με τρόπο εθνικά ωφέλιμο και εφαρμόζοντας ή αξιοποιώντας τους παρεχόμενους δικονομικούς και διαδικαστικούς φραγμούς των νυν συστημάτων όπου είναι απαραίτητο (π.χ. όσον αφορά στον Κανονισμό Δουβλίνο ή στο Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου).

- Η Ένωση δεν είναι σε θέση να αντιδράσει γρήγορα, αποτελεσματικά και ευέλικτα σε απρόβλεπτα περιστατικά ή στις ταχέως εξελισσόμενες καταστάσεις κρίσεων όπως οι μαζικές και συστηματικές λαθρομεταναστευτικές ροές. Επ’αυτού, απαιτείται η δημιουργία αποθεματικού κονδυλίου για αντίστοιχα μη προβλεπόμενα περιστατικά και προσπάθεια αναθεώρησης της λογικής του πολυετούς δημοσιονομικού προγράμματος, ενοποίηση των κατακερματισμένων κωδικών του προϋπολογισμού μεταξύ διαφορετικών ταμείων στη βάση ενοποιημένων και ολοκληρωμένων δημοσιονομικών πλαισίων που θα διευκολύνει και θα απλοποιήσει τις αντίστοιχες δράσεις, μείωση του αριθμού των προγραμμάτων δαπανών ώστε να αυξηθεί η ορατότητα της χρηματοδότησης και να διασφαλίζεται η προστιθέμενη αξία των δαπανών και η αξιολόγηση των επιπτώσεων των αντίστοιχων ενεργειών οι οποίες λαμβάνονται στη βάση της επιχειρησιακής και τεχνικής εμπειρογνωσίας των υπηρεσιών των οργανισμών που ήδη τους έχουν ανατεθεί συγκεκριμένα καθήκοντα στο πλαίσιο της αποστολής τους.


Ενέργειες σε / προς τρίτες χώρες:

- Όσον αφορά στην επιστροφή, έμφαση θα δοθεί στη στήριξη βιώσιμων επιστροφών, συμπεριλαμβανομένων τόσο προγραμμάτων εκούσιας υποβοηθούμενης επιστροφής όσο και ενεργειών άμεσης αναγκαστικής επιστροφής με το πέρας των αντίστοιχων διαδικασιών, καθώς και µέτρων επανένταξης κατά περίπτωση όπου αυτό απαιτείται.

- Αντικειμενική ενημέρωση με στόχευση στις χώρες καταγωγής σχετικά με την μη επιτυχία του επιδιωκόμενου ταξιδιού των ενδεχόμενων μεταναστών, αποθαρρύνοντας πιθανούς παράνομους μετανάστες να επιχειρήσουν το ταξίδι.

- Στοχευμένη συνεργασία με τρίτες χώρες, με σκοπό την ενίσχυση των ικανοτήτων τους να επιτηρούν τα σύνορά τους και την διαχείριση περιοχών που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και οι οποίες έχουν άμεση επίπτωση στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

- Ενίσχυση των δυνατοτήτων του λιμενικού και των αρχών δημοσίας τάξης και διασφάλισης του κράτους δικαίου σε χώρες οι οποίες λειτουργούν ως ενδιάμεσοι σταθμοί, π.χ. Λιβύη, και κατάλληλη υποστήριξη των χωρών που φιλοξενούν υπέρμετρο αριθμό εκτοπισμένων ανθρώπων, π.χ. Ιορδανία.

- Ενέργειες υποστηρικτικές προς τη σταθεροποίηση εμπόλεμων και/ή άναρχων περιοχών, όπως Συρία, Ερυθραία, Αιθιοπία, Σομαλία.

- Δημιουργία κέντρων σε τρίτες χώρες έως ότου επεξεργαστούν οι εθνικές αρχές τις αιτήσεις των εν δυνάμει λαθρομεταναστών κατά τα πρότυπα της Αυστραλίας.